Ulike typer arbeidsledighet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • Godkjent
  • 1
  • 468
  • PDF

Ulike typer arbeidsledighet

Ulike typer arbeidsledighet: klassisk ledighet, etterspørselbestemt ledighet, strukturledighet, friksjonsledighet og sesongledighet og skjult ledighet.

Innhold

- Arbeidsledighet
- Ulike typer ledighet
- Klassisk ledighet
- Etterspørselbestemt ledighet
- Friksjonsledighet
- Strukturledighet

Utdrag

Arbeidsledighet

Definisjonen av arbeidsledighet er antall personer helt uten inntektsgivende arbeid gjennom den offentlige arbeidsformidlingen, og mange av dem som ikke har rett til dagpenger, finner det lite hensiktsmessig å melde seg som arbeidsledige...

Klassisk ledighet
kort sagt er klassisk ledighet arbeidsledighet som kan oppstå hvis bedriftenes lønnskostnader bli for høye. Klassisk ledighet er spesielt dårlig for land som Norge, der en stor del av bedriftene er i konkurranseutsatte næringer. Det vil si at bedrifter konkurrerer med...

Etterspørselbestemt ledighet
Etterspørselbestemt ledighet er ledighet som oppstår fordi den samlede etterspørselen i samfunnet er for lav til at alle som ønsker det, får arbeid. Lavere etterspørsel fra de som er arbeidsvillige. John Maynard Keynes (1883-1946), en kjent samfunnsøkonom, mente at... Kjøp tilgang for å lese mer

Ulike typer arbeidsledighet

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 25.11.2015
    bra dette ...... fyller minste krav for teng.....