Ulike sosiale problemer, og hvilke følger de aktuelle problemene har for enkeltindividet og samfunnet.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 5
 • 1613
 • PDF

Artikkel: Ulike sosiale problemer, og hvilke følger de aktuelle problemene har for enkeltindividet og samfunnet.

Denne oppgaven inneholder drøfting av ulike sosiale problemer, hvilke følger de aktuelle problemene har for enkeltindividet og samfunnet. Til slutt peker jeg på utfordringer som norske myndigheter står ovenfor når det gjelder å løse disse problemene, samt om fengselsstraff er den beste løsningen.

Oppgave 1.
I denne oppgaven skal jeg ta utgangspunkt i to av kildene jeg fant fram til i forberedelsestiden, og presentere disse kort og vise hvilke sosiale problemer de behandler.
Deretter skal jeg gjøre rede for hvilke følger de aktuelle problemene har for enkeltindividet og samfunnet. Til slutt skal jeg peke på utfordringer som norske myndigheter står ovenfor når det gjelder å løse disse problemene.


Oppgave 2.

”Fengsel er den beste måten vi har til å straffe forbrytere”

Ulike sosiale problemer, og hvilke følger de aktuelle problemene har for enkeltindividet og samfunnet.

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 12.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra stil, anbefales.
 • 07.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  gooddddddddddddddddddddddddd
 • 30.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  !!!!!!!!!!!!!!!!braaaaaa
 • 25.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa