Ulike religioners syn på bioteknologi og genteknologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 5
 • 5
 • 1801
 • PDF

Ulike religioners syn på bioteknologi og genteknologi

Religioners syn på bioteknologi og genteknologi ut fra virkelighetsoppfatning og menneskeverd:
Kristendommen
Islam
Buddhismen
Humanetisk forbund

Kilde: I Samme Verden, Cappelen Damm.

Lærers kommentar

Flott!

Innhold

BIOTEKNOLOGI
ETISKE PROBLEMSTILLINGER:
4 NORMATIVT UTGANGSPUNKT
Lover som regulerer moderne bioteknologi i Norge i dag:
Virkelighetsoppfatning og menneskeverd
Islam
Buddhismen
Human-etisk forbund

Utdrag

BIOTEKNOLOGI
Et av de viktigste områdene etikken i dag beskjeftiger seg med, er bio- og genteknologi. Dette er et felt der utviklingen de senere årene har gått med raske skritt, og nye vitenskapelige landevinninger har skapt en rekke etiske problemstillinger som aldri tidligere har vært drøftet.
De nye kunnskapene om livet og arvestoffet kan brukes på måter som kan være til stor nytte, men de kan også misbrukes. Noe av det som blir presentert, er rene skremmebilder. Forestillinger om kjempemus eller om skapninger som er halvt menneske og halvt dyr, hører fantasiens verden til. Men også seriøse forskere ser at det ligger mange farer gjemt i den nye teknologien. Derfor er det viktig at etiske normer og verdier får styre virkeligheten... Kjøp tilgang for å lese mer

Ulike religioners syn på bioteknologi og genteknologi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 07.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ikke helt det jeg var ute etter, men alt i alt, godt skrevet.
 • 02.04.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet