USAs utenrikspolitikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 22
  • 5223
  • PDF

USAs utenrikspolitikk

Oppgaven inneholder en redegjørelse for USAs utenrikspolitikk siden 11/9, samt teorier om adfærd i internasjonal politik.

1. Innledning
1.1 Innledning
2. Redegjørelse
2.1 Internasjonal-politikk-teorier
2.1.1 Realismen
2.1.2 Neorealismen
2.1.3 Idealismen/liberalismen
2.1.4 Neoliberalismen
2.1.5 Delkonklusjon
3. Analyse
3.1 USA's sikkerhetspolitikk
3.1.1 – ”48 Timer”
3.1.2 Bush-doktrinen
3.1.3 Guantanamo Bay
3.1.4 Delkonklusjon
3.2 Sikkerhetspolitiske konsekvenser
3.2.1 De transatlantiske forhold
3.2.2 Den usynlige fiende
3.2.3 Uundgåelig aktivisme
3.2.3 Delkonklusjon
4 Konklusjon
5 Litteraturliste

Bemerk at oppgaven er skrevet på dansk.

USAs utenrikspolitikk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.