Tysk tentamen 2005

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Tysk nivå II
  • 5
  • 2
  • 291
  • PDF

Tysk tentamen 2005

Oppgaven inneholder svar på de forskjellige oppgavene. (Aufgabe 1, Aufgabe 2 (Ein tag ohne Auto), Aufgabe 3A (In die Stadt, aber ohne Auto!)).

Oppgave 2 og 3 kan gjerne bestemmes av eleven selv om han/ho legger mest vekt på en av dem. Jeg har her lagt mest vekt på oppgave 3.

Ja, Eksamen H05 VT1020/VT1021 Tysk B-språk 2

Lærers kommentar:
Bra, men du kunne vist meg overbevist meg litt mer om det kunne, og ikke skriv for lange setninger men korte og enkle.

Elevens forslag til forbedringer:
Man burde gjøre setningene litt kortere som lærareren min har nevnt. Ellers er dette en god oppgave som forberder deg til vg2 eksamen i tysk nivå 2.

Tysk tentamen 2005

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.