Trondheim under 2. verdenskrig - Historie

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig
  • Historie
  • 5
  • 20
  • 5936
  • PDF

Trondheim under 2. verdenskrig - Historie

Oppgave som tar for seg forholdene i Trondheim under andre verdenskrig. Kommer blant annet inn på bakgrunnen for krigen og Tronheims strategiske betydning, samt skolegang og hverdagsliv under krigen.

Innhold

Årsaken til andre verdenskrig
Horfor?
Trøndelag får internasjonal strategisk betydning
Trøndelag i de alliertes planer 1939.1940
Tyske planer 1939-40
Trøndelags strategiske betydning 1940-45
Trondheim i krig
Ingen stoppet mennene ”tyskerne”
Jødene i trondheim
Skole gang under krigen
Skoletid
Flyalarm
Lærerkamp
Utstyr og mat
Skole for de evakuerte
Hvem var nazister og hvem var gode nordmenn?
Gode nordmenn
Krigstid uten aktiv idrett
Fritidssysler
Mat og matauke, og mangel av det meste
Sykdom
Tyskere i gatene
Arbeidstog til værnes
Krigen nærmer seg slutten
Krigsretten er satt
En ny krig begynte
Konkusjon.
Etter annen verdenskrig
Kilder

Utdrag

FORORD

Molla var knapt 15 år den dagen andre verdenskrig startet, og det var det som førte til tyskernes okkupasjon av deres land 9. April 1940. Denne fortellingen handler om hverdagen i Trondheim, og for det meste om hva Molla husker fra den tiden.
Molla forteller ” Det er rart hvordan disse fem okkupasjonsårene har limt seg inn i hukommelsen, det har vært meget interessant, men uhyggelig periode også for en ung jente”.

Molla forteller videre:
Gjennom femokkupasjonsårene har jeg opplevd mye tragiske hendelser, men heldigvis skjedde det ikke noen meg eller min familie. Vi hadde nok mat, klær og det var ingen av mine nære som var i fengsel.

Gjennom disse femårene vitnet jeg til svært vonde og tragiske hendelser, men det var alltid støtte å få i befolkningen. Dette fantastiske samholdet har jeg bevart, det har sikkert satt preg på meg og min generasjon.

Jeg er stolt av at min generasjon fikk hver med på å utvikle dette landet.
I 1945 var vi meget fattig land, tyskerne hadde plyndret oss. I dag 70 år etter freden er vi et av verdens rikeste land, et hvor velferden er satt i sentrum, et land der det er godt å leve i, uten for mange bekymringer.

Når nazismen er på fremmarsj i dag både i Tyskland der det hele startet, og i vårt eget land som ble rammet, ber jeg alle med hele mitt hjerte å kjempe mot nazismen.

Da folket i Trondheim stod opp av sengen den 9. April 1940, til en dag de trodde skulle bli som alle andre, fikk hele Trondheim seg en sjokkerende nyhet da de slo på radioen. Folkene fikk vite at Norge var okkupert av en fremmed makt.

INNLEDNING
Som oppgave har vi fått et oppdrag om å skrive om Norge under andre verdenskrig, og vi skulle velge et sted i Norge. Jeg har da valgt å skrive om Trondheim under krigen også hvilke strategiske betydninger byen hadde før utbrydde av krigen, og hvordan det var i byen under krigen.
Jeg akter selvsagt ikke å gi en allmenn framstilling som gjelder alle tider, men vil begrense meg til å beskrive situasjonen i det tidsrom jeg arbeider med denne oppgaven. Og det var nettopp i dette korte tidsrommet at vår landsdel fikk internasjonal strategisk betydning i forbindelse med utbruddet av annen verdenskrig i 1939. Når man ser bort ifra krigene med Sverige på 1600-1700-tallet, hadde Trøndelag som Norge for øvrig levd i en slags ”uskyldighetstilstand ” i internasjonal politikk. Landsdelen var praktisk talt uten befestninger. Kystfortene ved Agdenes ble anlagt først i 1895-1900, og grensefestingene mot Sverige i Verdal og Hegra først etter 1905, i åra 1906-10... Kjøp tilgang for å lese mer

Trondheim under 2. verdenskrig - Historie

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.