Kristendom | Sammendrag av Tro og Tanke kap. 10-12

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Religion og etikk
 • Ingen karakter gitt
 • 11
 • 3750
 • Word2007

Kristendom | Sammendrag av Tro og Tanke kap. 10-12

Viktige notater til religionsprøve kapittel 10, 11 og 12 fra religionsboken "tro og tanke".

Utdrag

Kapittel 10 - bibelen og bibeltolkning
Bibelen spiller en grunnleggende rolle i kristendommen. den oppfattes som normativ (bestemmende) for innholde i religionen fordi den forteller om Guds åpenbaring i historien, med Jesus Kristus i sentrum. Bibelen er en samlimg av 66 bøker og er delt inn i to hovedgrupper, Det nye testamentet og Det gamle testamentet.

Det Gamle Testamentet
Det gamle testamentet ble skrevet på hebraisk og deles i fire grupper: Mosebøkene, de historiske bøkene, profetbøkene og de poetiske bøkene. Den første av de fem Mosebøkene begynner med skapelsen og syndefallet, deretter fortelligene om israels fedre: Abraham som får løfte om å bli folkets stamfar, sønnen Isak og sønnesønnen Jakob som igjen fikk 12 sønner, den yngste var Jusef som ble solgt av brødrene som slave til Egybt, men endte som Faraos medarbeider... Kjøp tilgang for å lese mer

Kristendom | Sammendrag av Tro og Tanke kap. 10-12

[19]
Brukernes anmeldelser
 • 21.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra at det ikke er direkte avskrift, men at du bruker egne ord. Desverre var det en del skrivefeil og jeg savner at det står hvilket kapittel du skriver om. Alt i alt, står det mye bra i dette dokumentet, og kan være til god hjelp før en prøve i kristendommen.
 • 17.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  syns det var et bra sammendrag av kapittlene, kunne vært litt bedre merket hvilke kap det ble skrevet om og ikke bare overskrifter... ellers bra:D'
 • 17.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  utfyllende og bra tekst
 • 05.06.2014
  Veldig slitsomt å lese..