Generelt om treningsplanlegging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 5
 • 8
 • 2369
 • PDF

Sammendrag: Generelt om treningsplanlegging

Sammendrag om generell treningsplanlegging gjennom svar på ulike spørsmål om treningsledelse. Sammendraget kommer blant annet inn på planleggingsprosessen, treningsprinsipper, årsplan og periodeplan.

Lærers kommentar

Mye bra, kommentarene er lagt inn i oppgaven.

Elevens kommentar

Ha med formkurve og treningsbelastning på årsplan. Hatt med noen flere momenter på oppgaven om periodisering.

Innhold

- Forklar gangen i en planleggingsprosess
- Hva er hensikten med å følge såkalte treningsprinsipper i utarbeiding av treningsplaner?
- Hvorfor er det hensiktsmessig å periodisere treningen?
- Ta utgangspunkt i en valgt idrett og vis hvordan året kan deles inn i forskjellige treningssykluser.
- Forklar kort hva en generelt bør legge vekt på i de forskjellige periodene
- Hva bør en årsplan inneholde av opplysninger
- Lag en periodeplan

Utdrag

1. Forklar gangen i en planleggingsprosess

Når du skal begynne med en planleggingsprosess er det viktig å bruke de fire fasene. Fasene er et godt hjelpemiddel å følge for å kunne lage en best mulig plan over det du gjør. Jeg skal nå ta for meg de fire fasene og fortelle hva de inneholder.

Fase 1:
I den første fasen er det viktig å gjøre seg kjent med de kravene idretten stiller, hvilket nivå du er på i forhold til de kravene idretten stiller, målsetting med treningen og de mest grunnleggende prinsippene for treningen.

For å finne ut hvilke krav idretten stiller er det viktig å lage en arbeidskravsprofil. I arbeidskravsprofilen finner du ut hva idretten stiller av krav i forhold til utholdenhet, styrke, bevegelighet, teknikk, taktikk og for eksempel psykologiske egenskaper. På denne måten vil du enkelt finne ut hva det stilles krav til i idretten din... Kjøp tilgang for å lese mer

Generelt om treningsplanlegging

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 13.12.2011
  veldig bra skrevet! fikk stor hjelp
 • 08.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  fine svar, dette var bra
 • 14.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  flott!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 30.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  oliuymntrbvewc, takk