Treningsledelse med årsplan i fotball

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 5
 • 10
 • 2678
 • PDF

Treningsledelse med årsplan i fotball

Denne planen for treningsledelse legger frem hvordan eleven ville ledet treningene til en gruppe på 15 år over et helt år for å bedre 15-åringenes ferdigheter fysisk, psykisk og mentalt. Treningsledelsen er oppdelt i fire faser med periodeplaner og forklaringer av sentrale uttrykk.

Oppgaven
Du er ansatt som trener i den idretten som du har drevet aktivt med i flere år. Du går i 3.klasse på idrettslinja og skal trene en gruppe på 12 elever i 9.klasse som ønsker å utvikle sine ferdigheter både fysisk og psykisk og mentalt. Alle utøverne trente 3 ganger i uken forrige sesong. Du har 1 års kontrakt.

1. Ta utgangspunkt i hovedtrinnene i oppbygningen av en langsiktig treningsplan. Ungdommene skal testes. Gjør rede for hvilke valg du tar for å utvikle hver enkelt idrettsutøver både når det gjelder fysiske, psykiske og mentale ferdigheter.

Innhold

Fysiske egenskaper
Koordinative egenskaper
Teknikk
Taktiske egenskaper
Psykiske/ sosiale egenskaper
Treningsplan
Årsplan
Periodeplan
Gjennomføring av treningsplanen
Eksempel
Kommentar til måneden
Justeringer
Oppsummering

Utdrag

Idretten jeg tar for meg i denne oppgaven er fotball.

I denne jobben ville jeg først tatt for meg treningsplanleggingen og satt opp de fire hovedtrinnene i treningsplanlegging som er:

Fase1:
• Hvilke krav som stilles til utøveren i fotball (en arbeidskravsanalyse) denne setter jeg opp for utøverne så de kan se hvor de bør ligge i forhold til et toppnivå.
• Hvilket nivå er utøverne på i forhold til kravene som stilles i fotball (arbeidskravsanalyse) denne lager utøverne selv, jeg viser et eksempel på hvordan dette gjøres.
• Målsetningen utøverne har for treningen, her ber jeg utøverne sette opp målene de har, hvor gode de har lyst til å bli og hvor mye de er villig til å trene for å nå dette målet.
• Grunnleggende prinsipper for trening.

Fase 2:
• Her vil jeg utarbeide en treningsplan.

Fase 3:
• Forhold som er viktige for å gjennomføre treningsplanen. (selve gjennomføringen av planen)... Kjøp tilgang for å lese mer

Treningsledelse med årsplan i fotball

[22]
Brukernes anmeldelser
 • 02.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Synes du kunne hatt med litt mer om individualisering, re-testing og tiltak for utvikling av psykiske egenskaper. Men dette var til mye hjelp nå i eksamenslesingen! :-)
 • 21.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var bra og oversiktlig. Har fått med det sentrale, er oversiktlig. Så i helhet var dette ok. Vil nok hjelpe mange denne besvarelsen her.
 • 01.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  En veldig god og utfyldene stil
 • 10.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  fin oppgave, hjalp meg mye!