Treningslære heldags oppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Annet
 • 6
 • 7
 • 2450
 • PDF

Eksamensoppgave: Treningslære heldags oppgave

Jeg har fått i oppgave å begrunne og gjøre rede for en arbeidskravsanalyse i en valgt idrett, som er fotball. Jeg skal vurdere ulike treningsformer og metoder i forhold til arbeidskravsanalysen og som har betydning for prestasjonsutviklingen i fotball. Først tar jeg for meg en problemstilling, videre kommer en oversikt over en arbeidskravsanalyse i fotball med begrunnelse og forklaring. Deretter skal jeg ta for meg ulike treningsformer og metoder i forhold til arbeidskravene og avslutte med en konklusjon.

Treningslære heldags oppgave

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2010
  Veldig bra besvarelse i forhold til treningsformer og metoder. Jeg synes arbeidskravsanalysen ble litt for enkel. burde lagd en tabell osv. og mangler kapasitetsanalyse i forhold til idretten.
 • 30.04.2014
  Veldig bra og grundig stil. Veldig nyttig og til god hjelp!
 • 11.10.2015
  Var litt mye oppramsing fra treningslære boka
 • 06.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa