Sammendrag om trening, helse og livsstil

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 2230
 • PDF

Sammendrag om trening, helse og livsstil

Sammendrag med problemstillinger innenfor alkohol, røyking og snusing i sammenheng med trening. Samt hvilke positive effekter treningen har på kroppen rent fysisk og psykisk.

Innhold

Problemstilling og innledning
Men hva er egentlig helse og livsstil?
- Hvordan former man sin egen livsstil?
- Livsstilsykdommer
Hvilken effekt har fysisk aktivitet på kroppens funksjoner?
- Hjerte og karsystemet
- Ånderettsystemet
- Kroppsvekt og mage- tarmfunksjon
- Bevegelsesapparatet
- Psykisk helse
Hva påvirker helsen negativt?
- Røyk
- Hvilken effekt har snus på trening og livsstil?
- Har alkohol en negativ effekt på prestasjonsevnen?
Oppsummering
Kildehenvisning

Utdrag

1. Hvilke positive effekter har det å være i regelmessig aktivitet, på helsen, hvilke faktorer fungerer negativt?

For folk flest er trening en form for mosjon for å holde kroppen noen lunde ved like, men hva skjer egentlig med kroppen når man driver regelmessig mosjon eller trening. Hvilke påvirkning har den aktiviteten utsetter kroppen for, da tenker jeg på hjerte og organer. Man hører ofte at det å drikking, snus og røyk har en negativ effekt på helsen generelt, men også på den effekten man får ut av treningen, dette vil jeg se nærmere på.

Selve begrepet helse er flertydig. Hver dag møter man ordet i mange forskjellige sammenhenger, og de er ofte forbundet med andre ord, som for eksempel kosthold og helse eller trening og helse. Helse blir også assosiert med slanking, på samme måte som skjønnhet, frisk brunfarge, ungdommelighet og styrke. Disse begrepene, kan være representative for de sammenhengene der vi møter begrepet helse i for eksempel brosjyrer som kommer i posten og som vi ser i annonser. Det har vokst opp en helseindustri rundt alle de sykdommene som vårt høyteknologiske samfunn påfører oss, denne er med på å gi oss en oppfatning om hva helse er.

2. Hva er egentlig helse og livsstil?
WHO definerer helse slik: «health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.»
Helse er ikke bare det å være fri for sykdom og skader, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Helse er noe som angår hele mennesket , mange har festet seg til den fysiske delen av helsebegrepet, når det kommer til å være i form og holde seg frisk.
De aller fleste blir syk en eller annen gang, og hvordan man takler sykdommen, har noe med helsa å gjøre. Familie og venner kan i slike situasjoner være til god hjelp, slik kan den sosiale biten... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag om trening, helse og livsstil

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 10.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra. Var perfekt for mitt bruk da jeg hadde innlevering om nettopp innenfor dette tema. Ga meg mye informasjon som jeg brukte i min egen oppgave.
 • 03.01.2012
  Denne stilen vil hjelpe meg mye fordi det står veldig mye som er fornuftig og detaljert. Jeg er kjempe fornøyd med kjøpet.
 • 04.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  nyttig til å skrive fagtekst
 • 13.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Denne stilen var meget bra skrevet, men kunne kanskje vært litt mer utdypet