Trenger ungdomskriminaliteten strengere straffer?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Trenger ungdomskriminaliteten strengere straffer?

Kriminalitet blant ungdom og straffemetoder, hvordan bør de straffes?

Lærers kommentar

Bra og innholdsrik oppgave. godt skrevet og svarer bra til oppgaven

Utdrag

Straff overfor ungdom er diskutert, og det er mange grunner til både å senke straffene og gjøre de strengere. I denne oppgaven skal jeg diskutere problemstillingen «Strengere straffer må til for å bekjempe ungdomskriminaliteten». Reaksjoner i forhold til kriminalitet er innført for å forebygge. Straff blant unge er viktig, for det er her kriminaliteten begynner. Derfor er det viktig å starte med førstegangs kriminalitet for å bekjempe kriminaliteten.

Kriminalitet blant ungdom

Ungdomskriminalitet regnes som kriminaliteten som begås i en alder fra 15 til 25. Det er ofte mindre grov vinningskriminalitet og skadeverk som begås av unge under kriminell lavalder. Når alderen øker, øker også alvorligheten i kriminaliteten. Førstegangs lovbrytere og de yngre begår ofte kriminelle handlinger sammen med andre, mens de eldre utfører ofte den kriminelle handlingen alene. Fra 1960 har kriminaliteten økt gradvis, og de fleste lovbrudd blir begått av ungdom i alderen 18 til 20. Det er først og fremst guttene som blir straffet, kun 17 prosent av straffereaksjonene i aldersgruppen 15-17 år var gitt jenter. Den klassiske kriminaliteten for kvinner er vinningskriminalitet, som tyveri. Unge jenter i alderen 11-14 år er dominerende. Når jentene blir eldre er dokumentfalsk, underslag og bedrageri, samt bruk av narkotika «typisk» kvinnekriminalitet... Kjøp tilgang for å lese mer

Trenger ungdomskriminaliteten strengere straffer?

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 06.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  tusen takk! hjalp veldig til en egen oppgave om akkurat det samme. Til forbedring så kunne du satt flere teorier opp mot hverandre, og hvordan og hvorfor de styrker/strider imot hverandre.
 • 27.01.2012
  Meget hjelpsom i min egen oppgave om akkurat ungdomskriminalitet, flott skrevet og ga mange tips og problemstillinger
 • 05.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  meget bra, men dårlig språk her og der,
 • 06.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  BRA STIL! utrolig utdypende og godt reflektert