Trekanthandelen, vindsystemer og havstrømmer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 6
  • 8
  • 1487
  • PDF

Trekanthandelen, vindsystemer og havstrømmer

Oppgave i geografi om Trekanthandelen og forholdet til vindsystemer og havstrømmer.

Elevens kommentar

Oppgaven går dypt inn på temaene havstrømmer og vindsystemer, og forklarer grundig.

Innhold

Trekanthandelen 2
Corioliseffekten 3
Vindsystemer 3
Havstrømmer 6
Avslutning 7
Kildehenvisning: 8
Nettsider: 8
Bilder: 8

Utdrag

Trekanthandelen
Trekanthandelen var en handel i Atlanterhavet mellom Europa, Afrikas vestkyst og Karibia på 1700- tallet. Mer konkret gikk denne farten ut på å transportere varer fra Europa til Vest-Afrika for salg der, kjøpe slaver som ble transportert over Atlanterhavet til Karibia eller andre steder i Sør- eller Nord-Amerika, og så transportere sukker, bomull, tobakk osv. hjem til Europa. I denne oppgave skal jeg ikke fokusere på historie, jeg skal ta for meg hvordan sjøfarerne klarte å gjennomføre denne reisen ved hjelp av bare muskelkraft og naturkreftene.

For å klare en slik reise så må man se på noen hovedfaktorer. I dette tilfellet så er det tre hovedfaktorer som spiller inn; corioliseffekten, høytrykk- og lavtrykk(vinder) og de store havstrømmene. I hovedsak så går corioliseffekten ut på at på den sørlige halvkule avbøyes havstrømmer og vinder til venstre, mens på nordlige halvkule avbøyes de til høyre.
Nøkkelen til framkomsten var at dem seilte med naturkreftene vind og havstrømmer hele veien rundt Atlanterhavet, passatvinden mot Afrika, den ekvatoriale strøm vestover mot Amerika og med vestavinden og Golfstrømmen hjemover til Europa.
Corioliseffekten
Kort forklart kan man si at corioliseffekten skyldes at jorda dreier, mens væsker og gasser i bevegelse vil prøve å bevege seg rett fram(i forhold til et “fast koordinatsystem”). Det ser da ut fra jorda som om væskene/vindene gjør en høyredreining i forhold til jordoverflaten.
Alt som settes i bevegelse i forhold til jordoverflata, som elver, havstrømmer og vinder avbøyes til høyre (nord for ekvator), eller til venstre(sør for ekvator). Dette fenomenet gjelder ikke i vasken eller badekaret, fordi kraften er for svak til å virke på vann som har så liten masse. Selve effekten skapes ved at jorda roterer med en fart som øker fra nesten null km/t ved polene til nesten 1700 km/t ved ekvator... Kjøp tilgang for å lese mer

Trekanthandelen, vindsystemer og havstrømmer

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.