Tonalitetskrisen - tre komponister, tre løsninger

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende
 • Musikk i perspektiv 1
 • 5
 • 12
 • 3483
 • PDF

Tonalitetskrisen - tre komponister, tre løsninger

Denne oppgaven er skrevet i faget "musikk i perspektiv"; musikkhistorie.

I oppgaven tar jeg for meg 1900-tallets tonalitetskrise og tre komponisters forskjellige løsninger på problematikken. De tre komponistene er Debussy, Schönberg og Stravinskij.

Innhold

Tonalitetskrise
Impresjonismen
Claude Debussy
Voiles (1910)
Estetiske idealer og ”Voiles”
”Les six”
Ekspresjonismen
Arnold Schönberg
Sprechgesang
Pierrot Lunaire – Mondestrunken
Estetiske kjennetegn og Pierrot Lunaire – Mondestrunken
Tolvtonesystemet
Primitivismen
Stravinskij
Vårofferet – Del 1, andre sats; Vårens bebudelse og Yngligedans
Estetiske kjennetegn og Vårens bebudelse og Yngligedans
Neoklassisismen
Musikken og samfunnet
Konklusjon
Kildeliste

Utdrag

Innledning
I denne oppgaven skal jeg gi en presentasjon av de retningene som oppsto i begynnelsen av det 19. århundret som en reaksjon på Wagners tonalitetskrise. Jeg vil ta utgangspunkt i tre retninger og komponister; impresjonismen ved Claude Debussy, ekspresjonismen ved Arnold Schönberg og primitivismen ved Igor Stravinskij. Jeg vil drøfte karakteristiske trekk og virkemidler og presentere ett verk av hver av de tre komponistene, og sette musikken inn i en sosial, politisk og kulturell kontekst.

Tonalitetskrise
På slutten av 1800-tallet utløste Wagners komposisjoner en debatt som senere er blitt kjent som tonalitetskrisen. Wagner skrev operaer med mytologiske og romantiske tema, og en tonalitet som var presset til det ytterste. På denne tiden mente mange kunstnere at deres oppgave var å gjøre samfunnet til et bedre sted. Musikken skulle speile samfunnet og kritisere dets feil og mangler. Derfor var det mange av disse samtidskunstnerne som kritiserte Wagners operaer som virkelighetsflyktige. De syntes ikke den romantiske, tradisjonelle melodikken og harmoniseringen gav et realistisk bilde av samfunnet, og mente at tematikken var fullstendig urelevant i sosial og politisk kontekst. De ville knytte musikken nærmere samfunnet. Da tonaliteten i tillegg var presset til det ytterste, mente mange at for å komme videre måtte man gå bort i fra dur- og molltonaliteten og tradisjonell form og rytmikk... Kjøp tilgang for å lese mer

Tonalitetskrisen - tre komponister, tre løsninger

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 08.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  God stuktur og lett og øve til. Oppgaven kunne vært avgrenset med en problemstilling og lagt mer vekt på drøfting.
 • 17.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt skrevet, en god hjelp før tentamen :) Samsvarer med musikk i perspektivboka.
 • 09.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette virker som en god oppgave!
 • 22.05.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  synes denne var grei