Tolkning av Staffeloven

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 853
  • PDF

Sammendrag: Tolkning av Staffeloven

Tolkning av paragrafer til straffeloven fra pensum i Juss 1.

Innhold

Betingelser for straffbarhet
Forsøk
Forbrytelser mot liv, legeme og helbred
Allmennfarlige forbrytelser
Underslag, tyveri og ulovlig bruk
Forseelser mot formuesrettigheter

Utdrag

Betingelser for straffbarhet

- § 40.1: det gjennomgående skyldgraden i straffeloven er forsettlig, dette vil si at vis det er gjort med uaktsomhet er det ikke straffbart, med mindre det står i den enkelte paragraf.
-
Forsøk

- § 49: forsøk på en forbrytelse er straffbart, mens forsøk på en forseelse er straffritt.
- § 50: Straffrihet kan oppnås på visse vilkår ved tilbaketredelse fra forsøket.
- § 51: Straffbare forsøket skal normalt straffes midlere.

Forbrytelser mot liv, legeme og helbred

- § 228: Legemsfornærmelse, menes at personen har utøvd vold, men ikke skadet forsettlig. Eksempler: Slag, spark, lugging, skalling, klyping, støy, sjenerende lys, spytting eller spyling med vann. Strafferammer:
• bøter og fengsel opptil 1 år.
• er det påført betydelig skadde av legeme eller helbred = bøter og opptil 4 år... Kjøp tilgang for å lese mer

Tolkning av Staffeloven

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 03.03.2015
    Vedllllllllddiiiiigggg braaaaaa!!