Tolkning av Avtaleloven

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1434
 • PDF

Sammendrag: Tolkning av Avtaleloven

Tolkning av paragrafer til pensum i Juss 1. Ser blant annet på avslutning og avtaler, fullmakt og ulydighetslæren.

Innhold

Kapittel 1 om avslutning av avtaler.
Kapittel 2 om fullmakt
Kapittel 3 Ugyldighetslæren

Utdrag

Lov av 31 mai 1918 om avslutning av avtaler, om fullmakt og om ugyldige viljeserklæringer.

Grunnprinsippene i avtaleretten bygger på Kong Christian den femtes fra 1687, som også kalles NL 5-1-1, 5-1-2.
1. Avtaler skal holdes, dvs. ar du først inngått en avtale skal den holdes. Begrensinger: de som går mot loven og ærbarhet (setter liv og helse i fare).
2. Formfrihetsprinsippet, som innebærer at muntlige er like gyldige som skriftlige. Begrensinger: noe avtaler må være skriftlige (arbeidskontrakt, testament osv.)
3. Avtalefrihet, i utgangspunktet kan en avtale hva en vil med hvem en vil. Begrensinger: mindreårige/umyndige, standardkontrakt.

Kapittel 1 om avslutning av avtaler.

- § 1: Loven er fravikelig ( §§ 2 eller 3 – vedrørende akseptfrister.)
- § 2: Tilbud med oppgitt akseptfrist i tilbudet, aksept må være kommet fram før fristen er ute. I uttrykket kommet fram ligger det at mottakeren av aksept må ha en mulighet til å gjøre seg kjent med innholdet, eksempler:... Kjøp tilgang for å lese mer

Tolkning av Avtaleloven

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 30.01.2014
  Hadde om avtaleloven i rettslære på en prøve, dette er god øving og fine notater! :-)
 • 27.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig fin å bruke på eksamen og heldagsprøver. God skrevet
 • 03.03.2016
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 27.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra! Fin til heldag og tentamen vg3