Titrering med KMnO4 i Na2C2O4 og FeSO4

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • Godkjent
  • 3
  • 726
  • PDF

Rapport: Titrering med KMnO4 i Na2C2O4 og FeSO4

Inneholder to forsøk i redokstiteringer.

Hensikt:
Se hvordan stoffer reagerer ved redokstitrering, få bedre forståelse for dette og bekrefte konsentrasjonen av KMnO4 og bestemme massen av FeSO4.

Lærers kommentar

Godkjent, får ikke karakterer på øvelser.

Utdrag

Fremgangsmåte:
Øvelse 1
• Først målte vi opp 0,202 g av Na2C2O4. Dette helte vi oppi en målekolbe og spylte ned restene med renset vann.
• Deretter tok vi oppi 15 mL H2SO4 i målekolben, og dette varmet vi på kokeplaten. Ca. 70 – 80 grader celsius
• Vi skylte gjennom byretten med KMnO4 før vi fylte den opp. Deretter festet vi den i stativet og satte målekolben oppå røremotoren med magneten oppi seg. Vi stilte inn stativet slik at byretten traff målekolben riktig. Vi satte på røremotoren.
• Da begynte vi å titrere ved at vi slapp ned litt og litt KMnO4 fra byretten opp i målekolben. Vi var ferdig å titrere når løsningen i målekolben hadde fått en svak rosa farge. Leste så av hvor mange mL vi hadde brukt av KMnO4.

... Kjøp tilgang for å lese mer

Titrering med KMnO4 i Na2C2O4 og FeSO4

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.