Tipsark til kapittel 3 - TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN - Biologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 639
 • Word2003

Sammendrag: Tipsark til kapittel 3 - TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN - Biologi

Tipsark til det meste i kapittel 3 - TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN.

Ja, den hører til BI1-gyldendal.

Lærers kommentar:
Mente det mest vestenlige var med.

Elevens forslag til forbedringer:
Kan bli mer utfyllende.

Innhold:
Passiv transport
Diffusjon gjennom fosfolipidlaget
Diffunsjon gjennom væskefylte ionerkanaler
Binding til bæreproteiner
Transport av vann gjennom membranen
Aktiv transport
Ionepumper
Ko-transport

Tipsark til kapittel 3 - TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN - Biologi

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 08.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet og forklart
 • 18.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet, men kunne være mer utfyllende på enkelte punkter
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 25.08.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  opplysende og lettlest, noe som gjøe at jeg tar det til meg og lærer fortere.