Tiltak mot kriminalitet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Samfunnsfag
 • 4
 • 3
 • 971
 • PDF

Artikkel: Tiltak mot kriminalitet

Utdrag:
I denne oppgava skal jeg drøfte tiltak for å redusere kriminaliteten i samfunnet. Jeg skal også se på ulike måter og tiltak for å forebygge kriminalitet. Jeg skal drøfte ulike tiltak rundt oppvekstvilkår preget av rus, arbeidsledighet, rene forebyggende tiltak og etterfølgende tiltak. Det er jo sånn at de siste 15 årene så har kriminaliteten her i Norge økt kraftig, og at det er behov for å sette inn forebyggende tiltak. Jeg skal se nærmere på hva slags tiltak som kan settes inn

Tiltak mot kriminalitet

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 12.01.2014
  Bra tanke bak oppgaven, bra oppsett men litt rotete. Ikke så veldig bra formulering!
 • 14.06.2011
  jeg synes teksten var bra, det sto mye nyttig informasjon
 • 18.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  det er helt greit ..
 • 13.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ganske bra, men noen litt tyne begrunnelser.