Tilbud og ettersprøsel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 683
  • PDF

Tilbud og ettersprøsel

Etterspørsel
Etterspørselelastisitet
Tilbud
Tilbudselastisitet
Markedsløsningen under fullkommen konkurranse
Fullkommen konkurranse

Utdrag

Etterspørsel
Etterspørselen etter en vare avhenger av mange faktorer:
– Prisen på produktet. Etterspørseleskurven er fallende. Desto lavere prisen er desto høyere er vanligvis etterspørselen etter varen. Denne sammenhengen kommer av at prisreduksjonen vil gjøre varen billigere enn før, sammenlignet med andre varer. Substitusjonseffekten: Det blir etterspurt mindre av det godet som blir relativt dyrere, og mer av det godet som blir relativt billigere.
– En prisreduksjonen styrker også konsumentenes kjøpekraft. Kan kjøpe mer av en vare når den blir billigere. Inntektseffekten.
– Komplementære produkter. Økt pris på det ene produktet fører til redusert etterspørsel etter et annet produkt. PC og printer.
– Alternative produkter: Økt pris på det et produkt fører til økt etterspørsel etter et annet produkt. Økt pris på XBOX fører til økt etterspørsel etter playstation.
– Økt inntekt. Dersom etterspørselen går opp når inntekten øker kalles varen normal. Dersom etterspørselen synker når inntekten øker, kalles varen mindreverdig... Kjøp tilgang for å lese mer

Tilbud og ettersprøsel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.