Tidslinjer 2 - Kapittel 5 (alle oppgaver: 1-10)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Godkjent
 • 3
 • 684
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Tidslinjer 2 - Kapittel 5 (alle oppgaver: 1-10)

Besvarelse på samtlige oppgaver (1-10) til kapittel 5 i læreboken Tidslinjer 2.

Oppgavene handler blant annet om industriveksten på 1800-tallet, kapitalistisk økonomi og flyttestrømmene som følge av industrialisering.

Tidslinjer 2

Lærers kommentar

Godt skrevet.

Elevens kommentar

Reflektere grundigere.

Utdrag

1. Hvilke land opplevde særlig sterk industrivekst under den andre industrielle revolusjonen?
Den sterkeste industriveksten fant sted i Tyskland og USA, som da begge etter hvert gikk forbi Storbritannia.

2. Nevn eksempler på ny teknologi som ble tatt i bruk i de siste tiårene av 1800-tallet.
”Ved hjelp av ny kjemisk og fysisk teknologi i de siste tiårene av 1800-tallet kunne jernbaneskinner, lokomotiver og maskiner produseres i stål. Også i konstruksjon av bygninger ble stål et viktig materiale.”... Kjøp tilgang for å lese mer

Tidslinjer 2 - Kapittel 5 (alle oppgaver: 1-10)

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 24.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var godt skrevet!
 • 16.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig veldig bra!!!