Testoppgaver samfunnsfag s. 101

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg2
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 1
  • 160
  • PDF

Testoppgaver samfunnsfag s. 101

Inneholder svar på testoppgaver side 101 fra boka Fokus Samfunnsfag (Aschehoug)

Utdrag

Testoppg. Side 101

1. Frie valg, ytringsfrihet, informasjonsfrihet, trykkefrihet, og organisasjonsfrihet er viktige kjennetegn på et demokrati.
2. Ved direkte demokrati er det folket som bestemmer direkte, og ved indirekte demokrati er det folkevalgte politikere som styrer på vegne av folket (slik som i Noorge).
3. I et diktatur er den politiske makten samlet hos én person eller gruppe som ikke har kommet til makten ved frie valg.
4. Omfordelingspolitikk er når staten først samler alle sine inntekter, og deretter deler de ut igjen. Hensikten er å jevne ut de største forskjellene mellom fattig og rik.
5. Eksempel på interessekonflikt er hvis politikerne velger å sette i gang omfattende veibygging, vil det få konsekvenser for andre fellesgoder. Skal noen tiltak få mer penger, må andre få mindre... Kjøp tilgang for å lese mer

Testoppgaver samfunnsfag s. 101

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.