Testoppgaver Historie vg3: mellomkrigstid og økonomisk krise

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1217
 • PDF

Testoppgaver Historie vg3: mellomkrigstid og økonomisk krise

Inneholder svar på testoppgaver side 228 fra boka Tidslinjer 2 i historie vg3.


1: Hva var årsakene til det økonomiske krakket i USA i 1929?
2: Hvordan utviklet sammenbruddet på New York-børsen seg til en verdensomspennende krise?
3: Nevn noen tekniske nyvinninger som fikk betydning for folk flest i mellomkrigstida.
4: Hvordan møtte de europeiske demokratiene den økonomiske krisen?
5: Nevn noen av de viktigste tiltakene under New Deal.
6: Hvilke demokratier klarte seg best igjennom den økonomiske krisen, og hvorfor?
7: Hvorfor sto kolonistyret svakere i mellomkrigstida enn før?
8: Hvilke virkemidler tok Gandhi i bruk i kampen mot den britiske kolonimakten?
9: Hvilke forhold virket splittende på den kinesiske befolkningen, og hvilke virket samlende?
10: Hva vil det si at den japanske politikken i 1930-årene ble militarisert?

Utdrag

Test deg selv, side 228.
1: Hva var årsakene til det økonomiske krakket i USA i 1929?
Forut for børskrakket på NYSE i 1929 var det en voldsom aksjespekulasjon siden det var ekstremt enkelt å få lån i banken til å kjøpe aksjer for. Derfor førte den enorme etterspørselen til kunstig høye aksjer. Da kursene begynte å falle høsten 1929, ville bankene ha igjen pengene sine. Aksjeeierne ble derfor tvunget til å selge, men de fikk bare en brøkdel tilbake av hva de hadde betalt for aksjene sine, og derfor kunne de ikke betale tilbake lånene. Bankene ble derfor nødt til å kreve inn pengene sine fra andre låntakere enn aksjespekulantene... Kjøp tilgang for å lese mer

Testoppgaver Historie vg3: mellomkrigstid og økonomisk krise

[30]
Brukernes anmeldelser
 • 16.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var helt greit, litt rotete med tanke på oppgaver til historieboka
 • 15.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Synes dette er en grei formulering til svarene. Kommer delvis til hjelp.
 • 18.03.2015
  er veldig bra svar hjelper for lekse
 • 17.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var en veldig god oppgave som hjalp meg før prøve.