Test deg sjølv s. 98 & 102

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Test deg sjølv s. 98 & 102

Test deg sjølv s. 98 (1-4) & 102 (1-9)

EB2-Innovasjon og internasjonalisering

Utdrag

Test deg sjølv s.98
1) Ein marknadsplan inneheld måla for marknaden og marknadsstrategi.
2) Marknadsmål er eit mål for kvae in ynskjer å oppnå i salgsvolum og marknadsandel for ei verksemd.
3) Marknadsstrategi er bruken av konkurransemidla produkt,pris,plass og påverknad bedrifta tek i bruk for å nå sine mål... Kjøp tilgang for å lese mer

Test deg sjølv s. 98 & 102

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.