Test deg selv (side 163 i Fokus Samfunnsfag VG1) Kapittel 11: Snart voksen - personlig økonomi.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 2
 • 313
 • PDF

Test deg selv (side 163 i Fokus Samfunnsfag VG1) Kapittel 11: Snart voksen - personlig økonomi.

Oppgaven svarer på følgende spørsmålene:

1. Hvorfor er det alltid usikkerhet forbundet med tallene i et budsjett?
2. Hvor gamle må ungdommer i Norge være for å ta betalt arbeid, og hva slags arbeid er det lov for en femten åring å utføre?
3. Hva er en arbeidsavtale, og hvorfor er en den er viktig dokument både for arbeidsgiver og arbeidstaker?
4. har en nytilsatt rett til betaling under opplæring? (Svar: JA)
5. Hvilke regler gjelder for prøvetid og oppsigelse?
6. Hva er forskjellen på bruttolønn og nettolønn?
7. Alle ungdommer som er elever i den videregående skole, får utstyrsstipend, men grunnstipendet fra lånekassen er behovsprøvd. Hva innebærer det?
8. Hva er kravet for at deler av studielånet blir gjort om til stipend?
9. Gi ulike eksempler på problemstillinger tilknyttet til begrepet forbruker etikk.

Fokus Samfunnsfag, Aschehoug kapittel 11 Snart voksen - Personlig økonomi (test deg selv side 163)

Elevens forslag til forbedringer:
Svarene er godt skrevet som en lekse, skal du øve til en prøve er dette ikke et alternativ.

Studienetts kommentar: Besvarelsen er svært kort.

Test deg selv (side 163 i Fokus Samfunnsfag VG1) Kapittel 11: Snart voksen - personlig økonomi.

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 01.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Mye skrivefeil og ekstremt og ekstremt korte og ikke utfyllende svar. Ikke 6'er hvertfall.
 • 10.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjekt med litt hjelp, når man har glemt boken på skolen!
 • 05.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Gode og presise svar.
 • 06.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  godttttttttttttttttttt