Test deg selv, samfunnsfag oppgaver s.137

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Idrettsfag Vg2
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 421
 • PDF

Test deg selv, samfunnsfag oppgaver s.137

Samfunnsfags oppgaver, test deg selv s.137


1. Hvilke oppgaver har stortinget?
2. Forklar ordene;
3. Hva er regjeringens viktigste oppgaver?
4. Hva er sametinget, og hva slags politisk makt har Sametinget?
5. Hva er de viktigste ansvarsområdene for flykeskommunen og kommunen?
6. Hva er de viktigste grunnene til at Stortinget og regjeringen legger begrensninger på det lokale selvstyret?
7. Nevn de viktigste styringsorganene i en kommune?

Test deg selv, samfunnsfag oppgaver s.137

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 21.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra at dere legger ut test deg selv oppgaver også