Test deg selv s. 25 - Tidslinjer 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1151
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test deg selv s. 25 - Tidslinjer 1

Svar på oppgaver fra kapittel 1 i Tidlsinjer 1: test deg selv s.25. Oppgavene omhandler førhistorisk tid og de første mennesker og sivilisasjoner.


1. Hvilke særtrekk kan vi si er typiske for mennesket?
2. Hvor lenge er det siden de første moderne menneskene vandret ut fra Afrika?
3. Hvor oppsto det første jordbruket?
4. Hva var fordelene med jordbruk i forhold til jakt og sanking? Og hva var ulempen?
5. Når og hvor oppstod de første sivilisasjonene?
6. Hva er egentlig sivilisasjoner?
7. Hvor ble de første skriftsystemene brukt?
8. Hvorfor var det nødvendig for jorddyrkerne i Mesopotamia å organisere seg?
9. Hvilke betydning hadde farao(kongen) i det Egyptiske samfunnet?
10. Hvorfor vet vi ikke mer om Indus-sivilisasjonen?
Oppgave 3. Noen grunner til at større bysamfunn voks frem:

Utdrag

1. • Mennesker har i mange millioner år vist at de kan kontrolere miljøet som vi lever/har levd i. For eksempel at mennesket lagde våpen, tente ild og lagde klær selv for 30 000år siden. Dette er med på å definere oss som mennesker. Språket, selvbevistheten, og evnen til å løse problemer er også faktorer som definerer mennesket. Vi skiller oss fra dyr fordi vi forsøker å forme miljøet rundt oss... Kjøp tilgang for å lese mer

Test deg selv s. 25 - Tidslinjer 1

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 15.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kunne vært mer utdypende, men en greit fil med stykkord
 • 29.08.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra! dette var nyttig :)