Test deg selv s. 109 & 115

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Test deg selv s. 109 & 115

Test deg selv s. 109 (1-4) & 115 (1-7). Oppgavene handler blant annet om varesalg og produkter, distribusjon og kjedesammarbeid.

EB2 - Innovasjon og internasjonalisering

Utdrag

1) Sortimentsbreidd – kor mange vareslag-
2)Utvida produkt er ei beskriving av sjølve kjerneproduktet.
3) Livssyklusen til eit produkt er dei ulike fasene i levetida til produktet, introduksjon, vekst, modning og tilbakegong.

---

Test deg sjølv s.115
1) Distribusjon er opplegg for å planleggje, gjennomføre og kontrollere formidling og transport av produkt frå bedrifta til kundane.
2)Distrubisjon er viktig fordi det er på denne måten produktet kjem til kunden på.
3)Direkte distrubisjon er distrubisjon frå produsent til den endelege forbrukaren utan mellomledd, medan indirekte er distrubisjon av varer via mellomledd.
4)Info, transport og oppgjer.
5) Kjedesamarbeid er ei samanslutning av detaljistar eller grossistar som går saman for å drive meir... Kjøp tilgang for å lese mer

Test deg selv s. 109 & 115

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.