Test deg selv kap 9 og 10 Tidslinjer 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • Godkjent
 • 5
 • 2934
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Test deg selv kap 9 og 10 Tidslinjer 1

Inneholder grunndige svar på test deg selv til kapittel 9: Norsk middelalder og 10: Det nye Europa tar form.

Tidslinjer 1, Historie Vg2.

Lærers kommentar

Grunndige notater.

Elevens kommentar

Formulering kan alltids forbedres :)

Innhold

Hvilke fire perioder kan vi skille ut innenfor tidsrommet 1035 – 1400?
Hva var de viktigste årsakene til borgerkrigene på 1100-tallet?
På hvilken måte var kroningen i 1163 en viktig begivenhet?
Hvorfor blir uttrykket «storhetstid» brukt om Norge på 1200-tallet?
På hvilken måte var bondesamfunnet en forutsetning for en sterk stat?
Hva er de mange monumentale bygningene fra 1200-tallet et vitnesbyrd om?
Hva lå til grunn for kirkens maktposisjon?
Hva menes med at det norske samfunnet ikke var føydalt, men hadde føydale trekk?
Hvilke forhold førte til by dannelse i Norge?
Hvordan kan vi vite noe om hvor mange som døde under svartedauden?
Hva var Kalmarunionen?
Hvorfor økte handelen mellom europeiske land på 1400-tallet?
Hva betyr ordet renessanse?
Hva er de viktigste grunnene til at Martin Luther brøt med pavekirken?
Hva vil det si at det ble opprettet statskirker i de protestantiske landene?

Utdrag

Hva var de viktigste årsakene til borgerkrigene på 1100-tallet?
Hovedårsaken til at det ble borgerkrig på 1100-tallet handlet først og fremst om hvem som skulle være konge i Norge. (Borgerkrigene var ikke en sammenhengende krig gjennom hundre år. Krig og fred avløste hverandre, og ofte kunne det være mindre flokker som sloss. Men det var spesielt på 1100-tallet at det var mange som ble dratt med inn i krigene. Tusener av mann ble mobilisert, og plyndring og herjinger rammet store områder.) En årsak til at det brøt ut krig i landet kan ha vert at det var få faste regler om hvem som skulle bli konge. Et kongesemne (betegnelse for tronpretendent, enhver som har arverett til kongedømmet) måtte stamme dra Harald Hårfagre, men det var den eneste regelen. Altså, kunne være født i og utenfor ekteskapet, kunne være sønn av den sist avdøde kongen eller av en tidligere – alle hadde den samme retten. Det skapte naturligvis lett konflikt. Da gjaldt det å få bønnenes støtte og være sterkest militært. Men det gikk jo fint i fredsperioden, og det var likt da? Det endret seg i denne tiden, og det er blitt lett etter flere årsake: Stormennene hadde færre muligheter enn før til å vinne rikdom og gull utenlands (pga slutt på vikingtiden) De støttet da i stede hvert sitt kongesemne og håpet han ville gi dem jordegods og belønninger. Utviklingen i bondesamfunnet spilte nok også inn, folketallet økte etter vikingtiden og det måtte bli flere gårder. (typisk mindre jord, trangere og folk skjøvet ut på sidelinjen, fant vei til kongsemnenes krigerflokker..) Motsetninger mellom landsdelene spilte også en rolle. Hver landsdel hadde sin konge så å si: Trøndelag mot Viken, Viken mot Vestlandet osv... Kjøp tilgang for å lese mer

Test deg selv kap 9 og 10 Tidslinjer 1

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 27.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Grundinge og gode svar til oppgavene. Lærte mye bare ut ifra dette dokumentet
 • 04.03.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  god hjelp til prøveforberedelse på dette kapitlet!
 • 14.03.2014
  Veldig bra, hjalp meg mye!
 • 10.02.2014
  denne teksten var veldig bra ble 5