Internasjonal terrorisme

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Religion og etikk
 • 6
 • 9
 • 3053
 • PDF

Internasjonal terrorisme

Oppgave i religion og etikk om internasjonal terrorisme. Oppgaven ser blant annet på årsaker for terror, faktorer som opprettholder terrorisme, metoder for terror og terror i USA og vesten i dag. Oppgaven er omfattende og går i dybden med det aktuelle temaet i lys av nåtidens politikk og internasjonale forbindelser.

Innhold

Hva er terrorisme?
Årsaker til terror
Faktorer som opprettholder terrorisme
Formålet med terrorisme
Metoder som terrorister bruker
USA og vesten viktigere?
Islam og terrorisme
Hatet mot USA
Oppsummering og konklusjon
Litteratur og kildehenvisninger

Utdrag

Terrorisme kommer fra de to latinske ordene ”terror”, som betyr frykt, redsel og ”terrere” som betyr å skremme eller innjage frykt. Definisjoner rundt begrepet terrorisme er svært omdiskutert i dag og det er meget vanskelig å komme frem til en entydig definisjon. Dette fordi definisjon i stor grad er avhengig av hvem som definerer den, hva man ønsker å belyse og hvilke intensjoner man har. Men det er likevel stor grad av enighet om at definisjonen av terrorisme må omfatte angrep på ubevæpnete sivile som ikke nødvendigvis har en direkte rolle i den konflikten terroristene prøver å påvirke med angrepet. I denne oppgaven har jeg valgt å bruke definisjonen til tidligere FNs generalsekretær Kofi Annan fordi den støttes av Norge.

”Terrorisme oppstår dersom en person ulovlig og med vilje gjør en handling som fører til død eller alvorlig skade på personer, eller alvorlig skade på offentlig eller privat eiendom, (inkludert offentlige plasser, statlige bygninger, offentlig transportsystem og infrastruktur). Når en handling er gjort for å skade befolkningen, eller for å tvinge en regjering eller en internasjonal organisasjon til å handle eller avstå fra å handle, er dette å regne som terrorisme.” (http://www.fn.no/Temaer/Fred-og-sikkerhet/Terrorisme/Hva-er-terrorisme)

Det er også vanlig å skille mellom lokal terrorisme som baserer seg på lokale konflikter og internasjonal terrorisme hvor borgere eller territorium til flere stater blir berørt av terrorangrep. De fleste terrorhandlingene er lokale.

Årsaker til terror
Terror utøves av grupper med ulike opprinnelser og målsetninger. Terrorisme finnes både i rike land, fattige land, demokratier og autoritære regimer. Derfor er det vanskelig å finne enkelt årsak til terrorisme. Nedenfor har jeg listet over noen av de viktigste årsakene til terrorisme:... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonal terrorisme

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 07.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Svært fornøyd med denne! Skal ha en presentasjon om dette temaet, og dette dokumentet går gjennom alt som trengs ;)
 • 15.02.2012
  Veldig bra oppgave om terrorisme! Veldig mye informasjon i ett dokument. Hjalp meg til sekseren i samfunnsfag!
 • 13.09.2019
  Skrevet av Student på 3. år
  Veldig dårlig, ingen referanse,
 • 16.03.2017
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  lmø.,klnm, nkl,mknl,knl,kn,knl,