Tentamen i Rettslære 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 6
 • 2125
 • PDF

Tentamen i Rettslære 2

Tentamen i Rettslære 2. Inneholder fire forskjellige oppgaver.

Oppgave 1:
Dette er en tvist mellom Hans Holm og Kari Krog.

Saken dreier seg om at Kari ikke lenger er villig til å kjøpe gravemaskinen som Hans hadde annonsert våren 2003.

Oppgave 2:
Dette er en tvist mellom Reidar Lia og Sportsforetningen(ukjent navn).
Reidar krever å heve kjøpet av et regntøysett. Dette på grunnlag av at det har oppstått mangler ved både jakken og buksen.

Oppgave 3
Parter i denne tvisten er Kristin (den skadelidte) med foreldre og Anniken (skadevolderen) med foreldre.
Foreldrene til Kristin mener at Anniken eller Annikens foreldre må erstatte verdien av de ødelagte brillene

Oppgave 4:
Denne oppgaven går ut på å løse tvisten mellom Ove Pedersen og Niels Hassel. Det er snakk om kjøp av en motorbåt. Tvisten gjelder om det ble inngått en bindende avtale ved det første tilbudet eller ikke.

Utdrag

Oppgave 1

Dette er en tvist mellom Hans Holm og Kari Krog.

Saken dreier seg om at Kari ikke lenger er villig til å kjøpe gravemaskinen som Hans hadde annonsert våren 2003.

Grunnlaget for Karis påstand er at hun ikke lenger har bruk for gravemaskinen, og at siden medkontrahenten ikke hadde fulgt hennes instrukser var ikke avtalen gjeldende.

Holm avviste disse synspunktene og mente at kjøpet var bindende.

For å løse denne tvisten benyttes derfor avtaleloven av 31.mai 1918, heretter forkortet til avtl.

En avtale bygger vanligvis på to erklæringer, et tilbud og en aksept. Selv om dette var en muntlig avtale er den like bindende som skriftlige avtaler og skal i prinsippet behandles likt i lovverket.

Spørsmålet som må drøftes er om det er noe i avtalen eller avtaleinngåelsen som gjør at denne avtalen blir ugyldig.

En avtale kan bli ugyldig av fire hovedårsaker. Det kan foreligge en mangel ved -
- Formen
- Partene
- Innholdet
- Måten avtalen ble til på

Formen
I dette tilfellet er det snakk om en muntlig avtale, med et tilbud og en aksept. Ut i fra drøftingen og oppgaveteksten er det ingenting som tilsier at formen gjør avtalen ugyldiggjort... Kjøp tilgang for å lese mer

Tentamen i Rettslære 2

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 07.07.2011
  Har ikkje hatt faget, men skal studere rettslære til hausten. Oppgåva gav meg god innsikt i kva faget handlar om. Godt språk og gode vurderingar
 • 28.03.2012
  det var veldig bra skrevet, men jeg fikk 3+ av læreren når jeg lever et av casene:S
 • 08.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra!! Bra skrevet og bra oppsetting
 • 03.12.2014
  Bra! Hjalp meg meget.