Tentamen i økonomistyring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 757
  • PDF

Tentamen i økonomistyring

Inneholder besvarelse av tentamen i økonomistyring.

Innhold

Tentamen i Økonomistyring
Kalkulasjon
Budsjettkontroll
Miljøspørsmål
Innkjøp og materialbruk
Energi
Transport
Avfall
Utslepp til luft og vatn
Lenkjer

Utdrag

Tentamen i Økonomistyring

Saldoen på konto 2500
Konto 2500 er konto for Betalbar skatt, ikke utlignet. Dette er skatt som skal betalast det komande året, altså året etterpå. Med kr. 200 på debet, vil de sei at vi har til gode 200 kr, for skattebetalinga neste år.

Då han betalte skatten for 2006 i 2007, betalte han 200 kr mindre enn han skulle og hadde beregna. Det står no att til neste år.

---

Miljøspørsmål
For at ei bedrift skal bli miljøsertifisert av Miljøfyrtårn, er det visse krav som må oppnåast.

For at bedrifta skal kunne bli Miljøfyrtårn, skal bedrifta ha eit godt system for HMS-arbeid som tilfredstilla minimumskrava til IK- føreskrifta sin miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø og miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslepp av lus og vatn.

Dei tilsette i bedrifta skal vere informert om dette og skal ta del i å forbetre arbeidsmiljøet og gjere bedrifta meir miljøvennleg. Kundar skal også informerast og miljøarbeidet til bedrifta. Bedrifta skal ha ein miljøansvarleg som skal ha ansvar for å skrive miljørapport, halde... Kjøp tilgang for å lese mer

Tentamen i økonomistyring

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.