Oppgave 2 - Guri Pettersen og Storen kommune

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 1
 • 5
 • 12
 • 3442
 • PDF

Oppgave 2 - Guri Pettersen og Storen kommune

Öppgaven besvarer oppgave 1 - Ole Henriksen og Lillevik kommune og oppgave 2 - Guri Pettersen og Storen kommune fra eksamen i Rettslære 2 Høst 2009.

Besvarer også "Oppgave 1 - Hanne Ås kjøpte en mobiltelefon hos Nettalk AS" fra eksamen i Rettslære 2 Vår 2008.

Utdrag

Oppgave 1.)

Partene i denne konflikten er Guri Pettersen, barnehagen i Storen kommune samt kommunen, og 2 av barnehageungene sammen med deres foreldre.
Saken oppstår når to barn kaster stein på Guri Pettersens bil

Rettsspørsmål som reiser denne saken:
Er barna og foreldrene deres, samt kommunen erstatningsansvarlige?

- Guri hevder at kommunen som arbeidsgiver har et ansvar for at personalet i barnehagen ikke avverget skaden, og at kommunen derfor må erstatte det økonomiske tapet skaden på bilen har påført henne.
- I tillegg hevder hun også at Mohammed og Emilie samt foreldrene deres er erstatningsansvarlige.
- Kommunen avviser dette kravet og mener at Guri må bære tapet selv sien hun parkerte ved gjerdet til barnas uteområde.
- Foreldrene til barna avviser også kravet til Guri både på egne og sine barns vegne, og mener det samme som kommunen.

For å løse denne saken bruker jeg Skadeserstatningsloven lov av 13. Juni 1969 om skadeserstatning.
Da jeg kun bruker denne loven, henviser jeg heretter til enkelt paragrafer.

Er barna og foreldrene deres, samt kommunen erstatningsansvarlige?... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave 2 - Guri Pettersen og Storen kommune

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 02.10.2014
  Nei, nei, nei. I §2-1, andre punktum står det helt klart at; "Ansvaret omfatter IKKE skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet." Her MÅ man ta stilling til om å se på barnebilder i arbeidstiden kan regnes som et hendelig uhell, hvorvidt barnehagen hadde vært ansvarlig eller om de ansatte går utenfor instruksen de er gitt av sin arbeidsgiver. I denne saken er ikke kommunen erstatningsansvarlig. Jeg kan ikke forestille meg at denne oppgaven fikk noe bedre enn 4.
 • 11.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra! Kan anbefale denne oppgaven til alle som vil forberede seg til neste tentamen. Denne var til stor hjelp.
 • 02.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin oppbyggning og bra tekst å bruke til mal.
 • 07.02.2014
  God og innholdsrik! Finner de gjeldende paragrafene