Tentamen Økonomi og ledelse høsten 2010

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • 5
 • 14
 • 3377
 • PDF

Tentamen Økonomi og ledelse høsten 2010

Tar for seg flere kapitler innen økonomi og ledelse

Oppgaver:

1) Investering

Hundeutstyr AS

Vurder hvilken maskin bedriften bør satse på. Vurderingen skal inneholde en
følsomhetsanalyse.


2) Produktutvalg

Hundeutstyr AS

• Beregn samlet dekningsbidrag.
• Finn ut hvilket produkt / hvilke produkter bedriften bør satse på hvis det ikke er noen
knappe faktorer.
• Ranger produktene etter lønnsomhet for hvert av disse alternativene:
a) Direkte material er knapp faktor.
b) Arbeidskraft er knapp faktor.
c) Kapital er knapp faktor.
d) Salget er knapp faktor.

3) Kapitalbehov og finansiering

SNOWPOP AS

• Beregn kapitalbehovet.
• Foreslå en begrunnet finansiering

4) Dekningspunktanalyse

Inndata, Simulert

Oppgave 5 Globalisering

Elevens kommentar

Det meste er bra, bortsett fra kapitalbehov og finansiering.

Utdrag

Oppgave 1 Produktutvalg

I denne oppgaven må vi først finne kalkulasjonsrenten eller kapitalkostnaden som den også kalles. Kalkulasjonsrenten er den renten eller avkastningen man krever å få av en investering. Når en bedrift vurderer å foreta investeringer er kravet at investeringen skal være lønnsom, det vil si at de samlede inntektene som følge av investeringen, når investeringsperioden er over, ligger over lønnsomhetsgrensen. Det vil si at kravet for investeringen skal være at nåverdien er positiv etter endt investeringsperiode, og man får dermed en avkastning på investeringen.
Valg av nivå på kalkulasjonsrenten og økonomisk levetid spiller en stor rolle for beregningen av lønnsomhet ved langsiktige investeringer. Dette henger sammen med at i et gitt prosjekt vil kostnadene typisk komme tidlig i prosjektets levetid, mens inntektene fordeles over et lengre tidspenn. En høy kalkulasjonsrente betyr at den beregnede nåverdien av fremtid årlig avkastning blir lavere.
Kalkulasjonsrenten som brukes i beregningene av lønnsomhet ved langsiktige... Kjøp tilgang for å lese mer

Tentamen Økonomi og ledelse høsten 2010

[22]
Brukernes anmeldelser
 • 15.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!Veldig nyttig!
 • 29.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette er ingen engang økonomi og ledelse høsten 2010 idioter!!!
 • 29.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  grei besvarelse...........
 • 13.05.2014
  supert, takk for hjelpen