Teknikktrening | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Treningslære 2
 • Godkjent
 • 4
 • 1130
 • PDF

Teknikktrening | Sammendrag

Et kort sammendrag om teknikktrening som også kommer inn på taktikktrening og sammenhengen mellom disse.

Elevens kommentar

Flott og oversiktlig, med mye god informasjon angående tema.

Innhold

Forklar hva som menes med begrepet teknikk?
Gjør rede for hvorfor det er viktig å trene teknikk?
Hvilke retningslinjer gjelder for teknikktrening?
Forklar sammenhengen mellom teknikk og taktikk.
Gjør rede for forbindelsen mellom trening av fysiske, psykiske og koordinative egenskaper og trening av teknikk.
Gjør rede for når det er mest hensiktsmessig å bruke delmetode eller helmetode i læring av ferdigheter.

Utdrag

Med teknikk mener vi utøverens løsning av en gitt bevegelsesoppgave. Målet for den praktiske utøvingen er enkel, nemlig å kaste medisinballen så langt som mulig. Men hva skal du egentlig til for å få til et langt kast? Uten å vite å mye om det kan vi si her er det avgjørende med styrke og god teknikk. Medisinballen er et tungt redskap, slik at stor stryke betyr mye for resultatet. Men det er ikke nok hvis vi skal kaste riktig langt. Da må vi finne fram til en teknikk der vi får utløst mest mulig kraft i utkastet. La oss se nærmere på hvordan det kan gjøres.
Kastet kan deles i to faser tilløp og utkast. Med tilløp kaster du lenger enn om du står stille. Det må bety at du kan få noe av hastigheten i tilløpet overført til utkastet av medisinballen. Det stiller bestemte krav til en god rytme i tilløp. Avslutningen er et hinkesteg som danner utgangspunktet for oppbremsingen, stemmet, der hastigheten i tilløpet blir overført til selve kastet. I den avsluttende fasen av tilløpet har du også ført ballen tilbake for å oppnå lang arbeidsvei for kastet, og for å sette kastemusklene i den beste beredskapen. En annen faktor... Kjøp tilgang for å lese mer

Teknikktrening | Sammendrag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 22.01.2014
  Fin og oversiktlig sammendrag!
 • 12.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  qwqwwwqwqwqwqwewwedfdf