Sysselsetning og arbeidsledighet Kap. 13 Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1455
 • Word2003

Sysselsetning og arbeidsledighet Kap. 13 Sammendrag

Sammendrag fra kapittel 13 "Sysselsetting og Arbeidsledighet" i Pareto 1, samfunnsøkonomi.

Pareto 1, Cappelen Damm.

Innhold

Sysselsetting og Arbeidsledighet
Store forskjeller i arbeidsledighet
Jobbsaking og Jobbtap
Friksjonsledighet
Strukturledighet
Minimumslønninger
Fagoforeninger og lønnsforhandlinger
Effektivitetslønn
Lønnskurve
Hvilke forhold bestemmer likevektsledigheten?
Arbeidledighet og likevektsledighet.
Offentlige tilltak mot arbeidsledighet
FORMLER FOR ARBEIDSLEDIGHET

Utdrag

Sysselsetting og Arbeidsledighet

Store forskjeller i arbeidsledighet
- En arbeidsledig person er en som aktivt søker arbied, men som ikke har funnet det. Det er store forskjeller i arbeidsledigheten fra land til land og fra den ene tidsperioden til den andre.
- Ved markedslikevekt er tilbudet av arbeidskraft lik etterspørselen etter arbeidskraft, slik at alle de som ønsker jobb til den lønnen som gjelder i markede også er i jobb. Dersom noen ikke er i jobb, er det fordi de krever en høyere lønn enn markedslønnen for å jobbe. Vi sier at arbeidsledigheten er frivillig.
- Det er ikke denne type arbeidsledighet vi snakker om arbeidsledighet. Da mener vi vanligvis ufrivillig arbeidsledighet dvs at den arbeidsledige er villig til å jobbe til den lønnen som gjelder i arbeidsmarkedet, men likevel ikke får tilbud om det... Kjøp tilgang for å lese mer

Sysselsetning og arbeidsledighet Kap. 13 Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 25.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra og oversiktig. Men du kunne ha skrevet det litt mer sammenhengende