Situasjonsanalyse av Meny

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 1
 • 5
 • 11
 • 1987
 • PDF

Situasjonsanalyse av Meny

Oppgaven inneholder en situasjonsanalyse av en dagligvarebutikk i Stavanger.

Markedsføring og Ledelse 1

Problemstilling:
Med denne situasjonsanalysen ønsker vi å få en bedre oversikt over hvordan en dagligvarehandel driver sin virksomhet og hvordan de markedsfører seg selv som en bedrift. Vi ønsker også å finne utav hva kundene mener og syns om bedriften og hva som gjør at de velger nettopp Meny fremfor andre konkurrenter.

Elevens kommentar

SWOT analysen mangler

Innhold

1.Innledning s 4
1.1 Problemstilling .s.4
1.2 Metode s.4

2. Situasjonen på Meny Hillevåg s.5
2.1 Interne arbeidsbetingelser .s.5
2.1.1 Personal og Ledelse s.5
2.1.2. Økonomi s.5
2.1.3 Konkurransemidlene s.6

2.2 Eksterne arbeidsbetingelser s.7
2.2.1 Kundene og markedet .s.7
2.2.2 konkurrenter s.8
2.2.3. leverandører s.8
2.2.4 Offentligheten s.8

3.1.2OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
3.1.3 ANBEFALINGER
3.1.4 EVALUERING AV GRUPPEARBEID

Utdrag

FORORD :

I Markedsføring og ledelse 1, har vi blitt tildelt et læringsoppdrag, nemlig å gjøre en situasjonsanalyse av en bedrift eller butikk. I denne situasjonsanalysen skal vi ta for oss en dagligvarebutikk, og se hvordan ”ståa” er i dag. Vi skal også sammenligne sterke og svake sider, se på hvilke muligheter bedriften har og eventuelle trusler og konkurrenter som truer bedriftens virksomhet.
Av flere forskjellige alternativer, havnet valget til slutt på Meny på Hillevåg, i og med at en på gruppa er medarbeider i ferskvaredisken. På denne måten får vi referanser fra en som jobber på stedet.
Meny er en butikk som setter fokus på førsteklasses ferskvarer, stort og spennende vareutvalg, personlig service og ikke minst fagkunnskap. Den første butikken åpnet i 1992 og i dag finnes det 150 meny butikker rundt om i landet.

1.2 METODE:

Vi valgte å benytte oss av både kvantitativ og kvalitativ metode. I vårt arbeid med denne oppgaven, har vi tatt utgangspunkt i de kunnskapene vi har tilegnet oss gjennom faget, så langt.
Vi valgte å intervjue butikksjefen på Meny, Alexander Hauge, samt de ansatte. Vi har også laget et spørreskjema, hvor vi har fått kunder til å svare på diverse relevante spørsmål angående deres forhold til butikken. I tillegg har vi også gjort diverse observasjoner rundt om i butikken og nærområdet, for å se hvilke muligheter, trusler og styrker som butikken innehar... Kjøp tilgang for å lese mer

Situasjonsanalyse av Meny

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 05.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var til stort hjelp da jeg skulle forbedrende meg til tentamen, hvor tema var "dagligvaremarkedet".
 • 07.11.2012
  Ganske fin informasjon om den valgte butikken
 • 04.11.2015
  Skrevet av Student på 2. år
  ikke til nytte, null relevant info