Svartedauden i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • 5
 • 5
 • 2075
 • PDF

Svartedauden i Norge

Oppgaven ser på svartedaudens årsaker og virkninger økonomisk, politisk og sosialt, hovedsaklig i Norge.

Utdrag

Svartedauden som kom til Norge i 1349 hadde stor virkning på landet. Pesten førte til et stort folketap som gav store følger for Norge. I denne oppgaven vil jeg svare på problemstillingen; hva er svartedauden, og hvordan påvirket den de økonomiske, sosiale og politiske forholdene i Norge? Jeg vil starte med å fortelle kort om svartedauden, og deretter drøfte konsekvensene av den. Jeg vil undersøke om konsekvensene av svartedauden skapte et brudd eller kontinuitet på ulike områder. Jeg vil fokusere på hvordan svartedauden påvirket bøndene, kirken, og den norske staten. Til slutt vil jeg oppsummere kort, og svare på problemstillingen.

Svartedauden er en pestepidemi som herjet i Europa og Asia på midten av 1300- tallet. Epidemien startet sannsynligvis i Kina i 1343 og nådde Konstantinopel i 1347. I løpet av to år var svartedauden spredt over hele Europa. Sannsynligheten for å overleve sykdommen var svært liten. Europa var veldig utsatt da svartedauden kom. Årsaken til dette var at fattigdommen var svært utbredt og hygieneforholdene var veldig dårlig. Europa hadde vært preget av nedgangstider, dårlige avlinger, endrende vær mønstre, kombinert med en stor økning i befolkning. Et samfunn i slik dårlig tilstand og med en svekket befolkning som dette, gjør at den blir svært sårbart for kriser. Virkningen av dette var at da svartedauden kom tok det ikke lang tid før den var spredt og herjet over hele Europa.
Svartedauden kom til Norge sommeren 1349 med et skip til Bjørgvin, i dag navnet Bergen. Minst halve den norske befolkningen skal ha dødd av epidemien i Norge, og dette skapte mange endringer i landet... Kjøp tilgang for å lese mer

Svartedauden i Norge

[23]
Brukernes anmeldelser
 • 14.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg1
  En helt ok oppgave som har vært til hjelp til en vg elev. Anbefaler å se gjennom oppgaven for skrivefeil.
 • 13.02.2014
  Hadde et stort prosjekt om dette! takk for hjelpen! fikk en 6'er på grunn av denne
 • 10.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var suuuuper !
 • 06.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Synes den var bra! tommel opp