Svar side 175 Fokus Politikk og Menneskerettigheter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Svar side 175 Fokus Politikk og Menneskerettigheter

Oppgaven inneholder svar på kunnskapspørsmål 1-11 fra side 175 i boken Fokus Politikk og Menneskerettigheter. Oppgavene kommer blant annet inn på folkerett, suverenitetsprinsippet, FN og Genèvekonvensjonen.

Utdrag

1. Hva mener vi med folkerett?
- Folkerett er rettsregler mellom stater, utviklet enten gjennom sedvane eller som resultat av avtaler mellom to eller flere stater.
(Stort antall avtaler mellom stater. Uformelle regler for hvordan de skal opptre i forhold til hverandre)

2. Hva betyr suverenitetsprinsippet og ikke-innblanding?
- Suverenitet er en stats rett og evne til å kontrollere sitt landområde og styre over befolkningen der.
- Ikke-blandingsprinsippet handler om at det er forbud for stater eller internasjonale organisasjoner mot å blande seg inn i en annen stats indre forhold. Dette bygger på suverenitetsprinsippet... Kjøp tilgang for å lese mer

Svar side 175 Fokus Politikk og Menneskerettigheter

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.