Svar på oppgavene på s.193

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 836
 • PDF

Svar på oppgavene på s.193

Svar på oppgavene på side 192 - Fokus samfunnsfag

Lærers kommentar:
Bra besvart.

Oppgaver:
1) Viktiegeste grunnene til at noen folk arbeider?
2)Hva mener vi med ordene sysselsetting, arbeidsformidling, langtidsledig?
3) Hva staten for hjelpe å veilede og hvilket ansvar har den arbeidsledige i prosessen mot ny jobb?
4) Hvilke grupper er spessielt utsatt for langtidsledighet?
5) gi eksempler på ulike typer strukturbestemt ledighet.
6) nevn døme på forskjellige tiltak staten kan gjøre så for å redusere arbeidsløsinga?
7) kvifor kan det høye lønnsnivået i norge være et problem for arbeidsmarkanaden.
8) hva får den såklate eldrebølgen å si for den norske arbeidsmarknaden i fremtiden?

Svar på oppgavene på s.193

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 06.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  jeg synes det er veldig bra