Oppgave 3 - Kunst og presang og Jonas

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 3
 • 1241
 • PDF

Oppgave 3 - Kunst og presang og Jonas

Svar på oppgave i Erstatningsretten Kunst og presang fra eksamen Vår 2010 i Rettslære 2.

Lærers kommentar

Om Jonas hadde vært eldre ville oppgaven holdt til en lav 6'er. Jeg hadde skrevet som om Jonas var litt eldre enn han egentlig var i oppgaven.

Utdrag

Problemet i denne oppgaven er om Jonas og/eller faren er helt eller delvis erstatningsansvarlig for den skaden som er påført forretningen Kunst og presang.

Aktuelle rettsregler for å løse dette problemet er skadeserstatningslovens §§ 1-1,1-2, 4-1, 5-1 og 5-2.

Vurdering: For at noen skal foreligge et erstatningansvar, må fire betingelser være oppfylt. Disse betingelsene er kumulative. Betingelsene er at det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må være et økonomisk tap, det må foreligge en årsakssammenheng mellom handling og skade og skaden må være påregnelig.

Jeg vil først vurdere om Jonas er helt eller delvis erstatningsansvarlig. Første betingelse er at det må foreligge et ansvarsgrunnlag for Jonas. § 1-1 forteller hva som skal til for at en mindreårig, altså en person som ikke har fylt 18 skal bli erstatningsansvarlig. Jonas er 4 år gammel og er derfor en mindreårig. Etter § 1-1 må det foreligge et subjektivt ansvarsgrunnlag for at en mindreårig skal kunne bli erstatningsansvarlig. Etter § 1-1 må den mindreårige ha handlet forsettlig eller uaktsomt for å bli erstatningsansvarlig. I følge oppgaven dytter Jonas ett annet barn, slik at det han faller mot en hylle og knuser en del av de glassene som står i den. Først vil jeg vurdere om han har handlet forsettlig... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgave 3 - Kunst og presang og Jonas

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 14.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Fikk samme oppgave på en prøve her i høst, var god hjelp å se på denne