Svar på alle mål i samfunnsfagets læreplan vg1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 42
 • 11195
 • Word2003

Sammendrag: Svar på alle mål i samfunnsfagets læreplan vg1

Oppgaven inneholder svar på alle mål i læreplanen i samfunnsfag der noe er i litt stikkordsform.

Denne ble brukt som grunnlag for muntlig eksamen og gav karakteren 6 for meg ;)

* Individ og samfunn
* Arbeids- og næringsliv
* Politikk og demokrati
* Kultur
* Internasjonale forhold

Utdrag

• gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg og drøfte fleirtalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoritetar
o I Norge har vi monarki, med statsminister som styrer på vegne av kongen. Kongen har ingen reel makt.
o Parlamentarisme: at regjeringen må stå til ansvar for stortinget, ha tillit fra et flertall i stortinget for å kunne styre. Enhver regjering sitter på stortingets nåde. Stortinget kan når som helst tvinge regjeringen til å gå av ved å stille et misstillitsforslag. Hvor regjeringen må gå av hvis flertallet i stortinget mener det. Men regjeringen kan i motsetning legge press på stortinget ved å stille kabinettspørsmål. True med å gå av hvis ikke den får viljen sin.
o I Norge bygger demokratiet på maktfordelingsprinsippet hvor makten er fordelt mellom 3 uavhengige/balanserende organer. Domstolene er totalt uavhengig av storting/regjering, mens regjering og storting balanserer hverandre.
o Stortinget er Norges nasjonalforsamling og består av 169 representanter/mandater. Hvert enkelt fylke har et visst antall representanter. Det er fordelingen av stemmer i hvert enkelt fylke som bestemmer hvilke partier som får inn representanter/ blir tildelt mandater for de neste 4 årene. På stortinget ordner partiene seg i partigrupper med hver sin parlamentariske leder for å diskutere hvordan de skal stille seg de ulike politiske sakene. Det valgt et presidentskap med en stortingsrepresentant for å organisere arbeidet i stortinget.
o Stortingets oppgaver: 3 sentrale: vedta nye lover, vedta statsbudsjettet og kontrollere regjeringen. Stortingsrepresentantenes oppgaver er å sette seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Svar på alle mål i samfunnsfagets læreplan vg1

[77]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2017
  Helt forferdelig struktur, men god info. OBS: Dersom du ikke har lest pensum fra før og forstår det sånn noenlunde, kan man gå glipp av viktige poenger fordi strukturen ikke tar hensyn til sammenhenger. MEN: Hvis man går gjennom og filtrerer det selv er det god læring. Det er også god info her som ikke legges vekt på i boken, men som skaper forståelse.
 • 18.04.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra sammendrag, fått med det viktigste, og det var passe langt. Dårlig språk, blanding av bokmål og nynorsk. Dårlig oppsett, måtte gå over og dele opp avsnittene og markere punkt.
 • 22.11.2017
  Skrevet av Student på 3. år
  Kjempe bra! Fikk 6er i privatist eksamen
 • 06.12.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra, men kom ikke fram noen plass at det var skrevet på nynorsk.