Svar på alle læringsmål i Samfunnsfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 22
 • 11035
 • Word2003

Sammendrag: Svar på alle læringsmål i Samfunnsfag

Grundig besvarelse på alle læringsmålene. Skal man opp til privatisteksamen eller vanlig eksamen er disse til god hjelp, ellers også gode å ha å lese på til prøver.

22 sider om bl.a. Individ og samfunn, Arbeids- og næringsliv, Politikk og demokrati, kultur og
Internasjonal terrorisme.

Utdrag

• Sosialisering: En livslang prosess der mennesket vokser inn i et samfunn gjennom tilpasning og selvstendiggjøring. Gjennom sosialisering lærer mennesket ”kjørereglene” i samfunnet. Sosialisering er det å tilpasse seg samfunnets skrevne og uskrevne regler. Vi blir en del av samfunnet vi lever i, lærer oss regler og verdier, hva som er lov og ikke lov, og vi skaffer oss kunnskaper og ferdigheter som vi trenger.
• Primærsosialisering er den som foregår o våre første leveår, og først og fremst i familien. Dette er den viktigste og grunnleggende formen for sosialisering og foregår i de første leveårene.
• Sekundærsosialisering: Sosialiseringen som blir påvirket av venner, skole, massemedier og ulike fritidsaktiviteter. Handler om å tilegne seg de ferdighetene som skal til for å fylle bestemte roller. Denne perioden føler mange foreldre at de mister innflytelsen på barna sine. Tenårene er den fasen for de fleste unge mennesker stifter bekjentskap med rollekonfliktene. Rollen som lojal venn kan være vanskelig å fylle når de voksne har klare forventninger om at de har en ærlig og pliktoppfyllende sønn eller datter foran seg.
• Verdier: Grunnleggende ideer og prinsipper som vi opplever som særlig viktige. Verdiene våre ligger til grunn for holdningene våre, og handlingene vi foretar oss. Ytringsfriheten er en grunnleggende verdi vi har i Norge.
• Normer: Regler for hva som er riktig og galt. Normene er delt inn i to grupper; formelle og uformelle normer. Formelle normer finner vi i lover og regler som er skrevet ned. Disse normene gjelder for alle menneskene i samfunnet vårt. Eks: Veitrafikkloven og straffeloven. Uformelle normer er uskrevne leveregler som forteller deg hva du ”bør” gjøre og ikke bør” gjøre. De uformelle normene er ikke de samme overalt, for eksempel er det høflig å komme litt for sent i andre land, men i Norge regnes det som uhøflig... Kjøp tilgang for å lese mer

Svar på alle læringsmål i Samfunnsfag

[66]
Brukernes anmeldelser
 • 18.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  God tekst. inneholdt tydeligvis ikke alle læringsmål, da eg fekk spørsmål på eksamen om noe teksten ikke hadde greid ut om. bland annet om at norge vil bevare regnskogen (minske co2 utslipp), og hvilke internasjonale organisasjoner norge er medlem i. Den sa heller ingenting om osloavtalen. Ellers dekker teksten bra om pensum.
 • 18.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hadde privatisteksamen og hadde ikke lest noe på forhånd. En kjapp gjennomgang av denne og bruk av notatene på eksamen ga meg fire, uten å ha øvd noe ellers :) Her har du alt du trenger!
 • 01.05.2017
  En del skrivefeil. Grei oversikt, du må bla litt frem og tilbake, også en del av læringsmålene som ikke er med.
 • 17.04.2017
  Fin oversikt over læringsmålene