Suksesjon | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 6
 • 4
 • 761
 • PDF

Suksesjon | Rapport

Oppgaven gikk ut på å skrive en kort, men konsis rapport etter en eksusjon på Sognsvann.

Lærers kommentar

Svært god besvarelse, mye god informasjon og flott at du fikk med allogen og autogen suksesjon. Det er ikke mange som får med seg det.

Elevens kommentar

Grunnet til at jeg mener den kan være nyttig for andre også er at det er en del fakta om suksesjon i dokumentet i tillegg til de egne erfaringene. Dessuten er alt relativt enkelt forklart ettersom den ble skrevet tidlig på året og før vi hadde gtt nøyere gjennom temaet.

Utdrag

Tirsdag 23. august klokka 12:15 møtte vi opp ved Sognsvann. Der skulle den nye naturfagslæreren vår, Kjell Reidar, ta oss med på en naturfagsekskursjon for å lære om suksesjon. Alt vi hadde med var et kamera, notatbøker og skrivesaker. Det første vi lærte var hva suksesjon var. Her er en kort forklaring av ordets betydning.

Suksesjon er endringer i naturen. Det beskriver hvordan artssammensetninger forandres over tid. Det finnes to typer suksesjon: Primærsuksesjon, som vil si det som skjer når planter og trær begynner å vokse opp i et tidligere øde landskap og sekundærsuksesjon, som vil si når vegetasjonen endrer seg etter f. eks. skogbrann.

Fasene: På ekskursjonen stoppet vi fire steder for å se på eksempler på de forskjellige fasene i suksesjon; Før vi beskriver våre personlige observasjoner, vil vi kjapt si noe generelt om de forskjellige fasene... Kjøp tilgang for å lese mer

Suksesjon | Rapport

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 08.05.2013
  Helt ok rapport, kunne skrevet litt mer om tilpasning
 • 13.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig bra rapport med mye informasjon.
 • 18.04.2013
  Skrevet av Elev i 9. klasse
  takk for fine tips til rapport