Suksesjon i skog

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Godkjent
 • 4
 • 1397
 • PDF

Rapport: Suksesjon i skog

Suksesjon i skog (Elevøvelse).

Hensikt: Vi skal se på ulike suksesjonstrinn i granskog på Kalnes.
Mål for timen:
- Få kunnskap om suksesjoner i kulturskog
- Se på hva som kjennetegner de ulike fasene i en suksesjon
- Lære å kjenne noen av plantene som opptrer i de ulike fasene

Innhold

Utstyr: Flora.

Gjennomføring: Vi ble med Freddy ut i skogen og fant oss et område som vi skulle undersøke. Vi gikk i grupper og orienterte oss om hvordan området vi valgte så ut.Målet vårt for turen, var å legge merke til naturens utvikling på de stedene hvor det har vært et hogstområde.

Suksesjon i skog

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 03.09.2014
  Rapport var lærerik og hadde en bra oppsummering
 • 13.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  En god og ryddig rapport.
 • 13.05.2014
  :):):):):):):):):):):)
 • 01.05.2014
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa