”Strengere straffer må til for å bekjempe ungdomskriminaliteten”

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

”Strengere straffer må til for å bekjempe ungdomskriminaliteten”

En drøfting om vi bør høyne straffer for kriminelle ungdom. Inneholder for- og motargumenter, sitater og kilder.

Lærers kommentar

Bra bruk av kilder og sitater, gode argumenter og fine formuleringer.

Elevens kommentar

Kan trekke inn fler teorier og fagord, og en sterkere konklusjon

Utdrag

Ifølge statistikk utført av SSB er det i ungdomstiden de fleste kriminelle begår sitt første lovbrudd. Dermed er det svært høy tilbakefallandel blant unge som har utført kriminelle handlinger. For å minke kriminaliteten i Norge, er vi nødt til å redusere antall tilbakefall, i tillegg til å slå ned på ungdomskriminalitet. Ifølge Politiet er et mål at «(...) så få ungdom som mulig skal utvikle en adferd som leder til kriminalitet eller komme i situasjoner som gjør at noen faller for fristelsen til begå lovbrudd.» I denne oppgaven skal jeg vurdere om strengere straffer er det ideelle for å bekjempe ungdomskriminaliteten.

Tilbakefall er å begå ny kriminalitet etter endt straffegjennomføring, og antall personer der ny siktelse eller pågripelse finner sted er relativt høy. En undersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå i 2005 viser at høyest tilbakefall finner vi innenfor vinningskriminalitet, voldskriminalitet og narkotikalovbrudd. Tilbakefallstatistikken viser hvor mange som et bestemt år ble siktet på nytt i løpet av en etterfølgende femårsperiode. Vinningslovbrudd har tilbakefallsprosent på 55,8, voldslovbrudd på 57,3 %, og narkotikaforbrytelser topper listen med 68,1 % tilbakefall. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det veitrafikkforseelser, tyveri og bruk av narkotika unge idag oftest blir straffet for. Dette begrunner at... Kjøp tilgang for å lese mer

”Strengere straffer må til for å bekjempe ungdomskriminaliteten”

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 06.11.2011
    Skrevet av Elev på Vg2
    Takk for hjelpen! bra stil, godt faglig relatert.
  • 02.02.2014
    Likte denne veldig godt også :)