Strafferett | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • 5
 • 6
 • 2217
 • Word2003

Strafferett | Sammendrag

Sammendrag av strafferett.

Innhold

Kriminologi
– Straffens formål og virkning
– Straffevilkår 1: Lovhjemmel
– Straffevilkår 2: Ikke straffrihet
– Straffevilkår 3: Tilregnelighet
– Straffevilkår 4: Skyldskravet
Straffereaksjonene
– Økonomiske forbrytelser
– Grovt tyveri
Underslag
Naskeri
Forbrytelser mot liv og helbred
Legemskrenkelser

Utdrag

– Et rettssamfunn setter grenser for uønsket atferd gjennom lovregler. Noen av disse reglene er strafferegler.
Strafferegler skal hindre uønsket atferd. -------> Snakk om å leve trygt (trygghet) og ha våre eiendeler i fred (eiendomsrett.)
– Straffeloven er en sentral kilde i strafferetten og den er todelt:
Alminnelige regler: Felles for alle straffbare handlinger. Her står grunnvilkårene for straff.
Strafferettens spesielle del: Straffbare handlinger er beskrevet nærmere med angitte strafferammer.

Kriminologi
Kriminologi: Vitenskap til årsaker om straffbare handlinger.
Arv og miljø er ofte mye av årsaken til kriminalitet.


– Straffens formål og virkning
Straff: Er et onde staten tilføyer en lovbryter i den hensikt at lovbruddet skal føles som et onde. (skadelig). Den onde hensikten skiller straffen fra mange andre reaksjoner overfor en lovbryter.
– Lovbrytere blir bare straffet i den grad det er nyttig for samfunnet. Hovedformålet med straff er å styre folks atferd slik at det ikke begås nye lovbrudd. Straff skal virke avskrekkende på... Kjøp tilgang for å lese mer

Strafferett | Sammendrag

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 21.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra dokument! fungerte helt fint til meg når jeg bare slo opp dokumentet under prøven
 • 17.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  hallo denne oppgavens ynes jeg var fin bra sammendra
 • 29.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra hjalp mye
 • 20.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Greit sammendrag av strafferett. Fikk litt hjelp.