Strafferett - oppgave om tyveri

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære
 • 6
 • 2
 • 609
 • PDF

Strafferett - oppgave om tyveri

5.12 Strafferett

Oppgaven går ut på om Peder Ås kan straffes for tyveri av et par ski med hjemmel i straffeloven (strl.) §257.

Innhold

5.12 Strafferett
1. Lovhjemmel
2. Ikke straffefrihetsgrunnlag
3. Det må være tilregnlighet/vedkommende må være tilregnelig
Skyldkrav
Konklusjon

Utdrag

5.12 Strafferett

Det sentrale rettsspørsmålet i denne oppgaven er om Peder Ås kan straffes for tyveri av et par ski med hjemmel i straffeloven (strl.) §257. For at Peder Ås skal kunne straffes med hjemmel i straffeloven §257, må følgende grunnvilkår være oppfylt for ham: Han må tilfredsstile visse personlige kriterier, det må ikke foreligge straffefrihetsgrunner, handlingen må rammes av et straffebud og han må ha utvist skyld. Vi deler vilkårene inn i lovhjemmel, ikke straffefrihetsgrunnlag, tilregnelighet og skyldkrav. Jeg skal nå ta for meg og drøfte disse i kronologisk rekkefølge.

1. Lovhjemmel
Straffrettslige reaksjoner kan bare ilegges med hjemmel i lov. Dette viser grunnloven § 96 (legalitetsprinsippet), til. Her står det at ingen kan dømmes uten etter lov. Loven vi bruker i denne oppgaven er straffeloven (strl.) § 257, som går ut på at den som utfører tyveri, straffes for å ha borttatt eller medvirket til å bortta en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved tilegnelse av... Kjøp tilgang for å lese mer

Strafferett - oppgave om tyveri

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 11.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Oppgaven var godt løst! Hjalp meg til å forstå faget bedre, samt bruke som en mal for andre case.
 • 29.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra oppgave men ikke helt metodisk riktig. Holder nok ikke for en 6er.
 • 05.10.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  det er ingen begrunnelser her
 • 26.01.2017
  God og oversiktlig oppgave