Stråling fra radioaktive kilder | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • Godkjent
  • 6
  • 964
  • PDF

Stråling fra radioaktive kilder | Rapport

Dette er en naturfagsrapport som handler om stråling fra forskjellige radioaktive kilder. Hensikten med forsøket var å måle strålingen fra radioaktive stoffer ved hjelp av en Geigenteller (GM-teller). Videre skulle det undersøkes hvilke materialer som kunne stoppe strålingen. Rapporten inneholder en grunnleggende teoridel om radioaktiv stråling.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøket "Stråling fra radioaktive kilder" i Kosmos SF (2009).

Innhold

Innledning
Teori
Eksperimentelt
Observasjoner og resultater
Vurdering og diskusjon
Konklusjon
Kildeliste

Utdrag

...bølgelengden kortere virker den ioniserende, men er den lengre er den ikke-ioniserende.
Det er vist at mennesker og dyr kan skade av denne formen for stråling. Ved å bli utsatt for slik stråling øker risikoen for å utvikle kreft. Uansett forekommer det bruk av ioniserende stråling. Det kan være med på å behandle kreft, hvor stråling rettes mot kreftcellene og dreper dem, og røntgenstråling brukes til å avbilde kroppen. Ioniserende stråling benyttes også i industrien til blant annet å desinfisere medisinsk utstyr som ikke tåler varme.

Radioaktiv stråling:
Atomkjerner kan sende ut en stråling som vi kaller radioaktiv stråling. Dette er en type ioniserende stråling. Det var franskmannen Antoine Henri Becquerel (1852.1908) som først oppdaget denne formen for stråling.
Mange tyngre atomer har ustabile kjerner som sender ut forskjellige typer stråling. De stoffene som har slike atomer kaller vi for radioaktive. Når disse stoffene sender ut stråling fører dette til en endring i oppbyggingen av kjernen, og stoffet kan da bli spaltet til lettere atomer. Denne prosessen foregår flere ganger, helt til atomkjernen har nådd en stabil tilstand.

De radioaktive stoffene frigir energi enten i form av elektromagnetisk stråling eller partikkelstråling, som består av partikler som sendes ut når en atomkjerne brytes ned.
Det finnes tre hovedtyper av... Kjøp tilgang for å lese mer

Stråling fra radioaktive kilder | Rapport

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.05.2014
    braaaaaaaaaaaaaaaaaa