Stråling | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 6
 • 7
 • 2510
 • PDF

Stråling | Sammendrag

Her finner du et sammendrag i Naturfag om stråling. I sammendraget kan du bl.a. lese om bølger og stråling, sola og ozonlaget, radioaktiv stråling og måling av stråling. Sammendraget er et fint supplement hvis du skal øve til prøve i Naturfag, eller hvis du trenger en liten oppsummering på emnet stråling i Naturfag.

Innhold

Bølgelengde
Frekvens
Energi – sammenheng med bølgelengde og frekvens
Elektromagnetisk stråling
Emisjonsspekteret
Radiobølger
Infrarød Stråling
Synlig lys
Ultrafiolett stråling
Røntgenstråling
Gammastråling

DEN STRÅLENDE SOLA
Strålingskurven til sola
Ozonlaget

KFK GASSER

NORDLYS:

RADIOAKTIV STRÅLING – USTABILE ATOMKJERNER
Hva er radioaktiv stråling?
Alfastråling
Betastråling
Gammastråling
Radioaktive serier – ustabile atomkjerner

MÅLING AV STRÅLING – HVA TALLENE FORTELLER
Strålene har ulik rekkevidde
Halveringstid
Aldersbestemmelse ved hjelp av radioaktivitet
Aktivitet – hvor mange kjerner spaltes?
Stråledose
Bakgrunnstråling

VIRKNINGER AV STRÅLING
stråling – kraftig skyts for cellene
Cellene kan dø
Eller bli skadet

Utdrag

Bølgelengde: Med bølgelengden til en bølge mener vi avstanden mellom to bølgetopper eller mellom to andre tilsvarende punkter.
Mange av de elektromagnetiske bølgene har korte bølgelengder. Det lyset som øyet vårt kan oppfatte, har svært kort bølgelengde – mindre enn en tusendels millimeter.
Frekvens: Med frekvensen til en bølge mener i antall svingninger bølgen gjør per sekund. Målenheten for frekvens er hertz (Hz).

Energi – sammenheng med bølgelengde og frekvens:
Bølger med ulik bølgelengde har også ulik energi. En bølge med kort bølgelengde svinger raskere – har høyere frekvens enn en bølge med lang bølgelengde. Når den svinger raskest, transporterer den også mest energi.

...

Strålingskurven til sola:
Strålingskurven til sola viser hvor sterk strålinga frå sola er i de forskjellige bølgelengde områdene, både utenfor jordas atmosfære og ved jordoverflaten. En del av strålingen fra sola blir absorbert på veien gjennom jordas atmosfære.
Også noe av den kortbølgete strålingen fra sola blir absorbert i atmosfæren.
UV – strålinger med bølgelengde kortere enn 300 mm, når ikke ned til bakken. Denne strålingen kan være skadelig.

Ozonlaget:
Ozonlaget er livsviktig for oss på jorda, fordi det absorberer ultrafiolett stråling. I små doser er slik UV-stråling sunt, fordi det den har en positiv innvirkning på biologiske systemer.
I for store doser vil imidlertid strålingen føre til svekkelse av immunforsvaret, hudkreft, elding av huden og skader på øynene hos oss mennesker. Samtidig kan den forandre arvestoffet DNA, og påvirke...

...

Hva er radioaktiv stråling?
Radioaktiv stråling omfatter tre strålingstyper: alfa, beta og gammastråling. De ulike typene stråling fikk navnene etter de tre første bokstavene i det greske alfabetet, før forskerne forsto hva strålingen besto av.
- alfastrålene er heliumkjerner.
- betastrålene er elektroner med høy hastighet.
- gammastrålene er elektromagnetisk stråling med svært høy energi.
Radioaktiv stråling kommer fra atomkjernen.
Disse tre strålinger er de tre typene radioaktiv stråling som finnes i naturen, og som oppstår når atomkjerner spaltes av seg selv.

Alfastråling: Noen atomkjerner sender ut en positiv ladd partikkel som er satt sammen av to nøytroner og to protoner. Det er det samme som kjernen i et heliumsatom. Vi kaller det alfapartikkel.
Alfa stråling er når en ustabil atomkjerne sender ut kjernepartikler i form av 2 protoner og to nøytroner.

...

Strålene har ulik rekkevidde: De ulike typene radioaktiv stråling har ulik rekkevidde og evne til å trenge inn i stoffer. Heliumkjernen er en stor og tung partikkel i atomverden. Derfor har alfapartikkelen liten rekkevidde når den blir slynget ut fra atomkjernen.
Alfastrålingen når bare noen få cm i luft pga. den doble ladningen (2+), og blir derfor lett stanset av klær eller et tynt papir. Den kan bare trenge inn i... Kjøp tilgang for å lese mer

Stråling | Sammendrag

[33]
Brukernes anmeldelser
 • 31.03.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  Dette her var veldig bra sammendrag av kap. om stråling, hjalp veldig mye til pugging ;) Keep up the good work! =D
 • 10.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Dette sammendraget hjalp meg veldig mye, hjalp meg maktisk til en sterk femmer.
 • 21.03.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  mye hjelp
 • 23.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jeg får ikke å åpne den.